Societat Catalana d'Oftalmologia - Logo ojo Societat Catalana d'Oftalmologia

Àrea privada

Web oficial de la Societat Catalana d'Oftalmologia
SCOFT | SCOFTALMOLOGIA

 

Borsa de treball

Treure anunci Afegir anunci
Vacant Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 22-01-2018
Referència: 1091
Descripció

Pel Servei d'Oftalmologia del Consorci Hospitalari de Vic s'ofereix una plaça amb les següents condicions: • Contractació indefinida a 100% de dedicació. • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat. • Accés a col•laboracions docents universitàries i en el programa MEF. • Recerca amb finançament públic i privat. • Formació continuada. • Possibilitat d’exercici professional en activitat privada. Es requereix: • Títol d’especialista, obtingut preferentment via M.E.F. • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat Es valorarà • La formació assolida durant la residència. • L’experiència professional. • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació • Coneixement idioma anglès amb acreditació
Més informació: seleccio@chv.cat | Tel. 93 889 11 11 extensió 3254

VACANT CONSULTA EXTERNA OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 15-02-2018
Referència: 1092
Descripció

Oferim vacant en consulta externa d'Oftalmologia, a Policlinica Guadlaupe, per atendre tant usuaris privats com mutualistes. Despatxos nous i totalment equipats per a l'especialitat d'oftalmologia. Ens trobem situats a Esplugues de Llobregat, al centre de la población i ben comunicats amb transports públics. Sóm el centre de referencia a la zona. Horari i diez de consulta a convenir.
Més informació: shernanz@guadalupesalut.com | Tel. 934702970

Metge/ssa Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 13-03-2018
Referència: 1093
Descripció

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Palamós és un Servei en expansió i on es practiquen tot tipus de cirurgia del segment anterior i també de segment posterior. Actualment es realitzen unes mil intervencions oculars l’any, la majoria d’elles cataractes. S’OFEREIX: • 1 plaça a jornada parcial (844 h/anuals) en torn matí/tarda. *Contractació laboral d’un any (prorrogable), com a Metge/ssa Especialista del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital. *Sou segons I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. *Incorporació immediata. *Programa actiu de formació continuada i reciclatge. REQUISITS: *Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Oftalmologia (via MIR). *Disponibilitat horària. ES VALORARÀ: *Experiència professional *Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..). PERFIL PROFESSIONAL: Capacitat d’organització i planificació del propi treball. Capacitat de comunicació assertiva. Optimització dels recursos disponibles. Persona estable, flexible sensible i empàtica. Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat, voluntat de millora i formació contínua. FUNCIONS i RESPONSABILITATS: Realització de consultes externes. Realització de cirurgia ambulatòria. Valorar pacients consultats per l’àrea d’hospitalització. Realització de consultoria dels Facultatius de Primària de les ABS del Consorci Assistencial del Baix Empordà Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei. Participació en projectes de recerca. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 25 de març de 2018 ENVIAR: currículum vitae actualitzat amb fotografia i acreditat (fotocòpies acreditatives) juntament amb una carta de motivació, a: recursoshumans@ssibe.cat. indicant la referència: HP-OFTALMO
Més informació: recursoshumans@ssibe.cat | Tel. 972609239

Cap d'Oftalmologia

Data Publicació: 28-03-2018
Referència: 1095
Descripció

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) precisa un/a Cap d'Oftalmologia per dirigir i coordinar l'activitat assistencial i de gestió del Servei.És valorarà formació especifica en gestió. S’ofereix contracte Indefinit a jornada complerta (conveni SISCAT). Els interessats poden posar-se en contacte amb la UNITAT DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic. Enviar CV normalitzat i documentació acreditativa , abans del 30 abril de 2018 a seleccio@chv.cat o a l’adreça Carrer Francesc Pla “El Vigatà” núm.1, 08500 VIC. Tef. 93.889.11.11. extensió 3254
Més informació: seleccio@chv.cat | Tel. 93 8891111 ext.3254

Se requiere Oftalmolog@

Data Publicació: 04-04-2018
Referència: 1096
Descripció

El servicio de oftalmología del Hospital de Santa Caterina de Salt (Girona), requiere un especialista en Oftalmología por módulos para consulta externa y cirugía. Servicio externo , contratación privada . Se ofrece uno o dos módulos de consulta a la semana y un modulo de cirugía de catarata al mes. Interesados contactar por Mail.
Més informació: mariaf.martinez@ias.cat | Tel.

METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLGIA

Data Publicació: 25-06-2018
Referència: 1099
Descripció

El Consorci Sanitari de l'Anonia, institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut precisa incorporar un/a: METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Oftalmologia (preferentment via MIR o homologació). Es valorarà: •Experiència professional acreditada en consultes d’oftalmologia general d’adults i nens. •Experiència en cirurgia de cataractes, glaucoma i via lacrimal. •Formació contínua complementària. •Capacitat organitzativa i de recerca. •Coneixements del programa SAVAC. •Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions S´ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa o parcial, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat indicant referència Oftalmologia. Data límit de presentació de candidatures el 17 de juliol de 2018.
Més informació: rrhh@csa.cat | Tel. 938075531

Convocatòria de concurs de mèrits 2 metges/esses especialitat oftalmologia

Data Publicació: 05-07-2018
Referència: 1100
Descripció

S'ANUNCIA la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 2 llocs de treball de metge/essa adjunt/a amb especialitat en oftalmologia en règim de contractació laboral indefinida. http://www.csap.cat/informacio-corporativa/noticies/512/convocatoria-de-concurs-de-merits-de-6-llocs-de-metgeessa-al-csap
Més informació: rrhh@csap.cat | Tel. 938180440

Oferta de treball de dos places de facultatiu/iva especialista en oftalmología

Data Publicació: 15-10-2018
Referència: 1107
Descripció

Des de la Gerència i el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s'ofereixen dos places vacants de tipus interinitat com a Facultatiu/iva Especialista en Oftalmologia. Són places a jornada complerta que inclouen activitat de consulta externa i quirúrgica, amb possibilitat de patologia específica. L'hospital és el centre de referència del territori, amb atenció continuada mitjançant guàrdies localitzables i formació de residents de la especialitat. El requisit és el títol de metge especialista en Oftalmologia (formació via MIR). La incorporació serà immediata. Persones de contacte: Carmen Jurjo (Cap de Servei) cjurjo.lleida.ics@gencat.cat Alicia Traveset (Directora Clínica) atraveset.lleida.ics@gencat.cat
Més informació: atraveset.lleida.ics@gencat.cat | Tel. 973 70 53 06

Metge/ssa Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 07-11-2018
Referència: 1112
Descripció

Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell precisa incorporar a un/a Metge/essa especialista en Oftalmologia. Requerim: Titulació d’especialista. Es valorarà experiència professional. Oferim: Contracte indefinit. Jornada complerta. Salari segons conveni SISCAT. Incorporació: immediata. Lloc de treball: Martorell (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es
Més informació: seleccio@hmartorell.es | Tel. 937742020

Oferta Facultatiu oftalmologia Hospital Trueta Girona

Data Publicació: 22-11-2018
Referència: 1113
Descripció

ANUNCI LLOC DE TREBALL FACULTATIU/VA ADJUNT OFTALMOLOGIA GERÈNCIA TERRITORIAL GIRONA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT La Gerència Territorial de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Oftalmologia per integrar-se en aquesta unitat a jornada completa. Incorporació immediata. Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent: http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ Per aportar la documentació i el currículum poden contactar amb la Sra. María José González al número de telèfon 972 94 13 11 / 972 20 00 00 (ext. 258) o escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat Girona, 21 de novembre de 2018 Direcció de Recursos Humans Gerència Territorial Girona
Més informació: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat | Tel. 972941311

Cap de Servei Oftalmologia

Data Publicació: 25-03-2019
Referència: 1116
Descripció

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requerim:  Titulació d’especialista en oftalmologia.  Es valorarà formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Es valorarà experiència docent i investigadora.  Es valorarà titulació de Doctorat. Oferim:  Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es abans del 8 d’abril del 2019
Més informació: seleccio@mutuaterrassa.es | Tel. 937365016

Cap de Servei Oftalmologia Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa

Data Publicació: 25-03-2019
Referència: 1117
Descripció

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requerim:  Titulació d’especialista en oftalmologia.  Es valorarà formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Es valorarà experiència docent i investigadora.  Es valorarà titulació de Doctorat. Oferim:  Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es abans del 8 d’abril del 2019
Més informació: seleccio@mutuaterrassa.es | Tel. 937365016

Cap de Servei Oftalmologia - F. Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

Data Publicació: 02-04-2019
Referència: 1118
Descripció

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa precisa incorporar un/a metge/essa Cap d’Oftalmologia REQUISITS: - Títol de Llicenciat/da en Medicina. (Homologació en cas de ser estranger) - Títol Especialista en Oftalmologia. (Homologació o en tràmit) S’OFEREIX: - Relació contractual: Contracte laboral indefinit a jornada completa de Cap de Servei d’Oftalmologia - Incorporació immediata/Un cop superat període de selecció. - Formació contínua i reciclatge ES VALORARÀ: - Persona responsable, organitzada i empàtica amb els pacients - Capacitat de treball en equip, lideratge i comunicació assertiva CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: - Enviar CV actualitzat i carta de presentació a direccio@hospiolot.cat Termini màxim de presentació de sol·licituds: 24 d’abril de 2019 Per més informació: 972.27.51.99 | direccio@hospiolot.cat
Més informació: direccio@hospiolot.cat | Tel. 972275199

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 10-05-2019
Referència: 1119
Descripció

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i ambcapacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT OFT Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019
Més informació: rlabhmora@grupsagessa.com | Tel.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA. Referència: CSM118-19

Data Publicació: 08-07-2019
Referència: 1120
Descripció

Veure bases de la Convocatòria Pública en el següent enllaç: https://www.comb.cat/cat/formacio_treball/borsatreball/empresa/borsatreball_comunicacioaltaoferta.aspx
Més informació: selecció.personal@csdm.cat | Tel. 937417700

Metge Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 01-08-2019
Referència: 1121
Descripció

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, selecciona: METGE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA Lloc de treball •Realització de consultes externes i quiròfan •Oftalmologia general i cirurgia de segment anterior •Les tasques es desenvoluparan als Hospitals Comarcals de Blanes i Calella •Forma part d’un equip de treball interdisciplinari •Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut Es requereix •Llicenciatura en Medicina •Especialitat en Oftalmologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora •Els anys d’experiència aportats •Formació continuada en l’especialitat S’ofereix •Contracte Indefinit •Jornada Completa •Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut •Incorporació immediata En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència OFT19 abans del 15 de Setembre a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)
Més informació: rrhhd@salutms.cat | Tel. 93.769.02.01 ext 2179

Metge Especialista en Oftalmologia- Hospital de Figueres

Data Publicació: 04-09-2019
Referència: 1122
Descripció

Funcació Salut Empordà precisa incorporar per l'Hospital de Figueres un metge especialista en oftalmologia: REQUISITS: • Metge especialista en oftalmologia especialitat via MIR o títol homologat. ES VALORARÀ: • Perfil i experiència quirúrgica S’OFEREIX: • Lloc de treball estable: 1 any més indefinit • Retribució competitiva • Programa actiu de formació continuada i actualització professional • Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat de vida INTERESSATS: Enviar C.V. a: Marina Jacomet– RRHH- mjacomet@salutemporda.cat. Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà. Ronda Rector Arolas, s/n. 17600 Figueres E-mail:
Més informació: mjacomet@salutemporda.cat | Tel. 972677457

Traspàs consulta privada d'oftalmologia

Data Publicació: 13-11-2019
Referència: 1123
Descripció

S'ofereix: La Dra. Carme Ayats Padrosa busca traspassar la seva consulta, situada al carrer Juli Garreta, 25, Ent. B, 17002 Girona. • Consulta totalment equipada • Cartera de més de 8000 pacients • Traspàs gradual de pacients en un interval de 2 anys Requisits: • Grau/Llicenciatura en Medicina, especialista en Oftalmologia (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris) Es valorarà: • Especialitat via MIR i experiència professional • Tracta proper i atent amb els pacients Contacte: Enviar e-mail incloent currículum i dades de contacte a ayca@intercomgi.com Per a més informació, trucar al 606.46.46.53
Més informació: ayca@intercomgi.com | Tel. 606464653

Oftalmolog@ hospital Santa Caterina -Salt

Data Publicació: 08-01-2020
Referència: 1124
Descripció

El servicio de oftalmología del Hospital de Santa Caterina de Salt (Girona), requiere un especialista en Oftalmología por módulos para consulta externa y cirugía. Servicio externo , contratación privada . Se ofrecen módulos ( 2 0 3) de consulta externa a la semana un modulo de cirugía de catarata al mes. Interesados contactar por Mail. Més informació: mariaf.martinez@ias.cat |
Més informació: mariaf.martinez@ias.cat | Tel.

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 10-02-2020
Referència: 1125
Descripció

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. Domini del català parlat i escrit. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat. Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball. Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el CODI BT OFT 20 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020
Més informació: rlabhmora@grupsagessa.com | Tel.

VACANT METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 10-03-2020
Referència: 1126
Descripció

Institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut precisa incorporar un/a: METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Oftalmologia (preferentment via MIR o homologació). Es valorarà: •Experiència professional acreditada en consultes d’oftalmologia general d’adults i nens. •Experiència en cirurgia de cataractes, glaucoma i via lacrimal. •Formació contínua complementària. •Capacitat organitzativa i de recerca. •Coneixements del programa SAVAC. •Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions S´ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa o parcial, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a patronal@csc.org indicant referència Oftalmologia.
Més informació: patronal@csc.org | Tel. 932531820

Traspás consulta privada en Reus

Data Publicació: 01-05-2020
Referència: 1127
Descripció

Por cese en la actividad, por jubilación vendo o traspaso consulta de oftalmologia en Plaza Prim Nº 12-2º-7ª- 43201-REUS (Tarragona) Actualmente en normal funcionamiento con los instrumentos de diagnostico habituales y cartera aproximada de unos 13000 pacientes. Dr. J.F.Griñena Mateu. Más información : jfgrimat@hotmail.com ó Tel. 619038687.
Més informació: jfgrimat@hotmail.com | Tel. 619038687

ES BUSCA OFTALMÒLEG

Data Publicació: 20-05-2020
Referència: 1128
Descripció

Es busca Oftalmòleg per consultori a la ciutat de Girona.
Més informació: camil@expertmedicalopinion.es | Tel. 618291080

Medico especialista en oftalmologia Hospital Salt/Girona

Data Publicació: 01-07-2020
Referència: 1129
Descripció

El servicio de oftalmología del Hospital de Santa Caterina de Salt (Girona), requiere un especialista en Oftalmología por módulos para consulta externa y cirugía. Servicio externo , contratación privada . Se ofrecen módulos ( 2 0 3) de consulta externa a la semana un modulo de cirugía de catarata al mes. Interesados contactar ayats.enric@oftalis.com o al 638003070.
Més informació: ayats.enric@oftalis.com | Tel. 638003070

Publicación de Oferta de Oftalmólogo/a

Data Publicació: 21-07-2020
Referència: 1130
Descripció

¿Tienes experiencia trabajando como Oftalmólogo? ¿Estás interesado en trabajar en una de las instituciones oftalmológicas más importantes? ¡En Marlex Human Capital te lo ponemos fácil! Desde Marlex Human Capital estamos colaborando con un centro de referencia a nivel nacional e internacional que necesita incorporar a un/a médico/a especialista en Oftalmología en Barcelona Requisitos imprescindibles: • Tener experiencia demostrable trabajando como médico/a especialista en Oftalmología. • Especialidad vía MIR en Oftalmología . • Se valorará muy positivamente ser un especialista en Oftalmología Pediátrica o en Neurooftalmología. ¿Cuál será tu misión en la empresa? • Visita en consulta para explorar la visión • Realizar pruebas diagnósticas oftalmológicas • Prescripción de fármacos • Seguimiento de enfermedades y tratamientos • ¿Qué se ofrece? • Contratación laboral temporal + indefinida. • Jornada completa de trabajo (38,5 horas a la semana). • Retribución: A partir de 55.000€ brutos/año Si crees que encajas en el proyecto y tienes curiosidad por saber más, no dudes en aplicar en nuestra oferta o facilitarnos tu CV a xmagrazo@marlex.net
Més informació: xmagrazo@marlex.net | Tel. M 607 143 595

Publicación de Oferta de Oftalmólogo/a

Data Publicació: 21-07-2020
Referència: 1131
Descripció

¿Tienes experiencia trabajando como Oftalmólogo? ¿Estás interesado en trabajar en una de las instituciones oftalmológicas más importantes? ¡En Marlex Human Capital te lo ponemos fácil! Desde Marlex Human Capital estamos colaborando con un centro de referencia a nivel nacional e internacional que necesita incorporar a un/a médico/a especialista en Oftalmología en Barcelona Requisitos imprescindibles: • Tener experiencia demostrable trabajando como médico/a especialista en Oftalmología. • Especialidad vía MIR en Oftalmología . • Se valorará muy positivamente ser un especialista en Oftalmología Pediátrica o en Neurooftalmología. ¿Cuál será tu misión en la empresa? • Visita en consulta para explorar la visión • Realizar pruebas diagnósticas oftalmológicas • Prescripción de fármacos • Seguimiento de enfermedades y tratamientos • ¿Qué se ofrece? • Contratación laboral temporal + indefinida. • Jornada completa de trabajo (38,5 horas a la semana). • Retribución: A partir de 55.000€ brutos/año Si crees que encajas en el proyecto y tienes curiosidad por saber más, no dudes en aplicar en nuestra oferta o facilitarnos tu CV a xmagrazo@marlex.net
Més informació: xmagrazo@marlex.net | Tel. M 607 143 595

Oftalmólogos para Francia

Data Publicació: 17-09-2020
Referència: 1132
Descripció

Buscamos oftalmólogos médico / quirúrgicos para una clínica ubicada en la frontera con España. La clínica cuenta con 170 camas y plazas con las siguientes especialidades: Medicina, Cirugía Urgencias. Con una zona de influencia de 170.000 habitantes. Tras la salida de un oftalmólogo (hay un oftalmólogo en el sitio y dos ortoptistas y 4 oftalmólogos fuera de la clínica que utilizan el bloque de la clínica, uno de los cuales se retira a principios del próximo año), el establecimiento busca oftalmólogos para su instalación en el lugar. Plataforma técnica completa Alto potencial de actividad, lista de espera para pacientes durante varios meses / El establecimiento acompañará al nuevo candidato en su instalación / Condiciones de instalación: Sin contribución Sin redención por parte del cliente Sin regalías por 12 meses, después de un año la regalía será del 3.01% impuestos incluidos. Durante un año el alquiler de la práctica es gratuito luego 348,53 € + 133,80 € de gastos mensuales (hogares etc ...) Ingresos garantizados: durante los 6 meses con una extensión de 6 meses Fuerte potencial comercial La clínica proporciona el consultorio y el equipamiento: Cajas de instrumentación para cataratas, chalazión, ectropión, entropión, cirugía de pterigión, microscopio Zeiss en renovación, facoemulsificador Centurion Situado a 366 km de Barcelona y 80 km de Toulouse. Renta superior a 15.000 € / mes. Los candidatos interesados ​​deben tener diplomas europeos (Unión Europea) y un buen dominio del francés. Si estás interesado envía tu CV a doctor@meds-link.com
Més informació: doctor@meds-link.com | Tel. 0033766154462

Adjunt/a especialista en oftalmologia

Data Publicació: 18-09-2020
Referència: 1133
Descripció

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa www.althaia.cat. La fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. Compta amb 418 llits d’aguts, 14 llits de crítics i 50 de sociosanitaris.amb activitat docent vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya, El Servei d’Oftalmologia, integrat amb atenció primària, durant el 2019 va realitzar 2586 intervencions quirúrgiques de cirurgia de: cataractes, glaucoma, còrnia, oculo-plàstica i cirurgia vitreo-retinal. Es requereix: Títol d’especialista en Oftalmologia, via MIR Subespecialitat en retina Es valorarà: Experiència quirúrgica en cirurgia de retina Experiència en cirurgia de cataractes Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Orientació a la millora continua S’ofereix: Contracte interinitat. 5 mesos Jornada parcial (80% - 1354 hores/any) Horari: Dilluns, Dimarts, i Divendres de 8 a 14:30h i dimecres de 8 a 20h Retribució segons conveni SISCAT Incorporació: Immediata Interessats/des: Inscriure's a l'oferta mitjançant l'enllaç https://bit.ly/32xleN8 o enviar currículum vitae a seleccio@althaia.cat
Més informació: seleccio@althaia.cat | Tel. 938742112 ext. 3287

Cap de servei d'oftalmologia

Data Publicació: 13-10-2020
Referència: 1134
Descripció

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. És una institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El Servei d'Oftalmologia dóna assistència de l’especialitat a les comarques del Bages, Solsonès i Moianès i és referent per a patologia complexa d'alt nivell per les comarques del Berguedà i la Cerdanya. Consta d’un equip humà de 12 oftalmòlegs i 4 optometristes i disposa d’un equipament tecnològic d’última generació. L’activitat anyal aproximada és de 34.000 visites, 3.900 urgències, 1.700 cirurgies i 2.400 hospitals de dia, entre d’altres. Es requereix: •Títol d’especialista en Oftalmologia, via MIR Es valorarà: •Experiència en l’especialitat •Formació i experiència en gestió •Capacitat docent i de recerca •Visió global i de l’entorn •Bona relació interpersonal •Capacitat de treball en equip •Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: •Contracte indefinit. Jornada completa •Retribució segons conveni SISCAT •Formació continuada i carrera professional •Incorporació: Immediata, segons disponibilitat del/la candidat/a
Més informació: seleccio@althaia.cat | Tel. 938742112 ext. 3287

 

 

 


 

Secretaria Societat Catalana d'Oftalmologia
TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici TCM2 | P2. O3.

Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
t +34 937 552 382
secretaria@scoft.cat
www.scoft.cat


 

Web oficial de la Societat Catalana d'Oftalmologia
- Societat Catalana d'Oftalmologia -