Societat Catalana d'Oftalmologia - Logo ojo Societat Catalana d'Oftalmologia

Àrea privada

Web oficial de la Societat Catalana d'Oftalmologia
SCOFT | SCOFTALMOLOGIA

 

Borsa de treball

Treure anunci Afegir anunci
Vacant Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 22-01-2018
Referència: 1091
Descripció

Pel Servei d'Oftalmologia del Consorci Hospitalari de Vic s'ofereix una plaça amb les següents condicions: • Contractació indefinida a 100% de dedicació. • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat. • Accés a col•laboracions docents universitàries i en el programa MEF. • Recerca amb finançament públic i privat. • Formació continuada. • Possibilitat d’exercici professional en activitat privada. Es requereix: • Títol d’especialista, obtingut preferentment via M.E.F. • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat Es valorarà • La formació assolida durant la residència. • L’experiència professional. • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació • Coneixement idioma anglès amb acreditació
Més informació: seleccio@chv.cat | Tel. 93 889 11 11 extensió 3254

VACANT CONSULTA EXTERNA OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 15-02-2018
Referència: 1092
Descripció

Oferim vacant en consulta externa d'Oftalmologia, a Policlinica Guadlaupe, per atendre tant usuaris privats com mutualistes. Despatxos nous i totalment equipats per a l'especialitat d'oftalmologia. Ens trobem situats a Esplugues de Llobregat, al centre de la población i ben comunicats amb transports públics. Sóm el centre de referencia a la zona. Horari i diez de consulta a convenir.
Més informació: shernanz@guadalupesalut.com | Tel. 934702970

Metge/ssa Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 13-03-2018
Referència: 1093
Descripció

El Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Palamós és un Servei en expansió i on es practiquen tot tipus de cirurgia del segment anterior i també de segment posterior. Actualment es realitzen unes mil intervencions oculars l’any, la majoria d’elles cataractes. S’OFEREIX: • 1 plaça a jornada parcial (844 h/anuals) en torn matí/tarda. *Contractació laboral d’un any (prorrogable), com a Metge/ssa Especialista del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital. *Sou segons I Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. *Incorporació immediata. *Programa actiu de formació continuada i reciclatge. REQUISITS: *Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Oftalmologia (via MIR). *Disponibilitat horària. ES VALORARÀ: *Experiència professional *Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari (Office, Cerca Bibliogràfica, correu electrònic, etc..). PERFIL PROFESSIONAL: Capacitat d’organització i planificació del propi treball. Capacitat de comunicació assertiva. Optimització dels recursos disponibles. Persona estable, flexible sensible i empàtica. Compromís amb la Institució i amb la feina, efectivitat, voluntat de millora i formació contínua. FUNCIONS i RESPONSABILITATS: Realització de consultes externes. Realització de cirurgia ambulatòria. Valorar pacients consultats per l’àrea d’hospitalització. Realització de consultoria dels Facultatius de Primària de les ABS del Consorci Assistencial del Baix Empordà Participació en comissions interdisciplinars i sessions de servei. Participació en projectes de recerca. TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins el dia 25 de març de 2018 ENVIAR: currículum vitae actualitzat amb fotografia i acreditat (fotocòpies acreditatives) juntament amb una carta de motivació, a: recursoshumans@ssibe.cat. indicant la referència: HP-OFTALMO
Més informació: recursoshumans@ssibe.cat | Tel. 972609239

Cap d'Oftalmologia

Data Publicació: 28-03-2018
Referència: 1095
Descripció

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) precisa un/a Cap d'Oftalmologia per dirigir i coordinar l'activitat assistencial i de gestió del Servei.És valorarà formació especifica en gestió. S’ofereix contracte Indefinit a jornada complerta (conveni SISCAT). Els interessats poden posar-se en contacte amb la UNITAT DE SELECCIÓ del Consorci Hospitalari de Vic. Enviar CV normalitzat i documentació acreditativa , abans del 30 abril de 2018 a seleccio@chv.cat o a l’adreça Carrer Francesc Pla “El Vigatà” núm.1, 08500 VIC. Tef. 93.889.11.11. extensió 3254
Més informació: seleccio@chv.cat | Tel. 93 8891111 ext.3254

Se requiere Oftalmolog@

Data Publicació: 04-04-2018
Referència: 1096
Descripció

El servicio de oftalmología del Hospital de Santa Caterina de Salt (Girona), requiere un especialista en Oftalmología por módulos para consulta externa y cirugía. Servicio externo , contratación privada . Se ofrece uno o dos módulos de consulta a la semana y un modulo de cirugía de catarata al mes. Interesados contactar por Mail.
Més informació: mariaf.martinez@ias.cat | Tel.

METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLGIA

Data Publicació: 25-06-2018
Referència: 1099
Descripció

El Consorci Sanitari de l'Anonia, institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut precisa incorporar un/a: METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Oftalmologia (preferentment via MIR o homologació). Es valorarà: •Experiència professional acreditada en consultes d’oftalmologia general d’adults i nens. •Experiència en cirurgia de cataractes, glaucoma i via lacrimal. •Formació contínua complementària. •Capacitat organitzativa i de recerca. •Coneixements del programa SAVAC. •Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions S´ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa o parcial, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat indicant referència Oftalmologia. Data límit de presentació de candidatures el 17 de juliol de 2018.
Més informació: rrhh@csa.cat | Tel. 938075531

Convocatòria de concurs de mèrits 2 metges/esses especialitat oftalmologia

Data Publicació: 05-07-2018
Referència: 1100
Descripció

S'ANUNCIA la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 2 llocs de treball de metge/essa adjunt/a amb especialitat en oftalmologia en règim de contractació laboral indefinida. http://www.csap.cat/informacio-corporativa/noticies/512/convocatoria-de-concurs-de-merits-de-6-llocs-de-metgeessa-al-csap
Més informació: rrhh@csap.cat | Tel. 938180440

Oferta de treball de dos places de facultatiu/iva especialista en oftalmología

Data Publicació: 15-10-2018
Referència: 1107
Descripció

Des de la Gerència i el Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, s'ofereixen dos places vacants de tipus interinitat com a Facultatiu/iva Especialista en Oftalmologia. Són places a jornada complerta que inclouen activitat de consulta externa i quirúrgica, amb possibilitat de patologia específica. L'hospital és el centre de referència del territori, amb atenció continuada mitjançant guàrdies localitzables i formació de residents de la especialitat. El requisit és el títol de metge especialista en Oftalmologia (formació via MIR). La incorporació serà immediata. Persones de contacte: Carmen Jurjo (Cap de Servei) cjurjo.lleida.ics@gencat.cat Alicia Traveset (Directora Clínica) atraveset.lleida.ics@gencat.cat
Més informació: atraveset.lleida.ics@gencat.cat | Tel. 973 70 53 06

Metge/ssa Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 07-11-2018
Referència: 1112
Descripció

Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell precisa incorporar a un/a Metge/essa especialista en Oftalmologia. Requerim: Titulació d’especialista. Es valorarà experiència professional. Oferim: Contracte indefinit. Jornada complerta. Salari segons conveni SISCAT. Incorporació: immediata. Lloc de treball: Martorell (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’adreça electrònica seleccio@hmartorell.es
Més informació: seleccio@hmartorell.es | Tel. 937742020

Oferta Facultatiu oftalmologia Hospital Trueta Girona

Data Publicació: 22-11-2018
Referència: 1113
Descripció

ANUNCI LLOC DE TREBALL FACULTATIU/VA ADJUNT OFTALMOLOGIA GERÈNCIA TERRITORIAL GIRONA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT La Gerència Territorial de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista en Oftalmologia per integrar-se en aquesta unitat a jornada completa. Incorporació immediata. Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent: http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ Per aportar la documentació i el currículum poden contactar amb la Sra. María José González al número de telèfon 972 94 13 11 / 972 20 00 00 (ext. 258) o escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat Girona, 21 de novembre de 2018 Direcció de Recursos Humans Gerència Territorial Girona
Més informació: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat | Tel. 972941311

Cap de Servei Oftalmologia

Data Publicació: 25-03-2019
Referència: 1116
Descripció

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requerim:  Titulació d’especialista en oftalmologia.  Es valorarà formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Es valorarà experiència docent i investigadora.  Es valorarà titulació de Doctorat. Oferim:  Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es abans del 8 d’abril del 2019
Més informació: seleccio@mutuaterrassa.es | Tel. 937365016

Cap de Servei Oftalmologia Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa

Data Publicació: 25-03-2019
Referència: 1117
Descripció

La persona seleccionada tindrà com a missió : Coordinar, supervisar i dirigir als facultatius del servei sota la seva responsabilitat, per a garantir l’acompliment dels objectius detectant i desenvolupant l’equip, així com proporcionar l’atenció mèdica especialitzada al malalt per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, garantir una adequada qualitat de vida en el decurs de la malaltia. Requerim:  Titulació d’especialista en oftalmologia.  Es valorarà formació en gestió sanitària i experiència en gestió d’equips.  Es valorarà experiència docent i investigadora.  Es valorarà titulació de Doctorat. Oferim:  Incorporació a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.  Contracte indefinit.  Lloc de treball: Terrassa (Barcelona). Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es abans del 8 d’abril del 2019
Més informació: seleccio@mutuaterrassa.es | Tel. 937365016

Cap de Servei Oftalmologia - F. Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa

Data Publicació: 02-04-2019
Referència: 1118
Descripció

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa precisa incorporar un/a metge/essa Cap d’Oftalmologia REQUISITS: - Títol de Llicenciat/da en Medicina. (Homologació en cas de ser estranger) - Títol Especialista en Oftalmologia. (Homologació o en tràmit) S’OFEREIX: - Relació contractual: Contracte laboral indefinit a jornada completa de Cap de Servei d’Oftalmologia - Incorporació immediata/Un cop superat període de selecció. - Formació contínua i reciclatge ES VALORARÀ: - Persona responsable, organitzada i empàtica amb els pacients - Capacitat de treball en equip, lideratge i comunicació assertiva CANDIDATS/ES INTERESSATS/DES: - Enviar CV actualitzat i carta de presentació a direccio@hospiolot.cat Termini màxim de presentació de sol·licituds: 24 d’abril de 2019 Per més informació: 972.27.51.99 | direccio@hospiolot.cat
Més informació: direccio@hospiolot.cat | Tel. 972275199

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 10-05-2019
Referència: 1119
Descripció

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i ambcapacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT OFT Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2019
Més informació: rlabhmora@grupsagessa.com | Tel.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’UN METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA. Referència: CSM118-19

Data Publicació: 08-07-2019
Referència: 1120
Descripció

Veure bases de la Convocatòria Pública en el següent enllaç: https://www.comb.cat/cat/formacio_treball/borsatreball/empresa/borsatreball_comunicacioaltaoferta.aspx
Més informació: selecció.personal@csdm.cat | Tel. 937417700

Metge Especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 01-08-2019
Referència: 1121
Descripció

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent de CatSalut que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, 3 Hospitals Soci-Sanitaris, centres de rehabilitació i diversos Centres d’Atenció Primària amb els respectius dispensaris, selecciona: METGE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA Lloc de treball •Realització de consultes externes i quiròfan •Oftalmologia general i cirurgia de segment anterior •Les tasques es desenvoluparan als Hospitals Comarcals de Blanes i Calella •Forma part d’un equip de treball interdisciplinari •Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut Es requereix •Llicenciatura en Medicina •Especialitat en Oftalmologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol Es valora •Els anys d’experiència aportats •Formació continuada en l’especialitat S’ofereix •Contracte Indefinit •Jornada Completa •Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut •Incorporació immediata En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència OFT19 abans del 15 de Setembre a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans)
Més informació: rrhhd@salutms.cat | Tel. 93.769.02.01 ext 2179

Metge Especialista en Oftalmologia- Hospital de Figueres

Data Publicació: 04-09-2019
Referència: 1122
Descripció

Funcació Salut Empordà precisa incorporar per l'Hospital de Figueres un metge especialista en oftalmologia: REQUISITS: • Metge especialista en oftalmologia especialitat via MIR o títol homologat. ES VALORARÀ: • Perfil i experiència quirúrgica S’OFEREIX: • Lloc de treball estable: 1 any més indefinit • Retribució competitiva • Programa actiu de formació continuada i actualització professional • Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat de vida INTERESSATS: Enviar C.V. a: Marina Jacomet– RRHH- mjacomet@salutemporda.cat. Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà. Ronda Rector Arolas, s/n. 17600 Figueres E-mail:
Més informació: mjacomet@salutemporda.cat | Tel. 972677457

Traspàs consulta privada d'oftalmologia

Data Publicació: 13-11-2019
Referència: 1123
Descripció

S'ofereix: La Dra. Carme Ayats Padrosa busca traspassar la seva consulta, situada al carrer Juli Garreta, 25, Ent. B, 17002 Girona. • Consulta totalment equipada • Cartera de més de 8000 pacients • Traspàs gradual de pacients en un interval de 2 anys Requisits: • Grau/Llicenciatura en Medicina, especialista en Oftalmologia (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris) Es valorarà: • Especialitat via MIR i experiència professional • Tracta proper i atent amb els pacients Contacte: Enviar e-mail incloent currículum i dades de contacte a ayca@intercomgi.com Per a més informació, trucar al 606.46.46.53
Més informació: ayca@intercomgi.com | Tel. 606464653

Oftalmolog@ hospital Santa Caterina -Salt

Data Publicació: 08-01-2020
Referència: 1124
Descripció

El servicio de oftalmología del Hospital de Santa Caterina de Salt (Girona), requiere un especialista en Oftalmología por módulos para consulta externa y cirugía. Servicio externo , contratación privada . Se ofrecen módulos ( 2 0 3) de consulta externa a la semana un modulo de cirugía de catarata al mes. Interesados contactar por Mail. Més informació: mariaf.martinez@ias.cat |
Més informació: mariaf.martinez@ias.cat | Tel.

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 10-02-2020
Referència: 1125
Descripció

HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA per a la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats Es requereix: Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. Domini del català parlat i escrit. Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat. Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball. Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el CODI BT OFT 20 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2020
Més informació: rlabhmora@grupsagessa.com | Tel.

VACANT METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 10-03-2020
Referència: 1126
Descripció

Institució sanitària de la província de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut precisa incorporar un/a: METGE/SSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Oftalmologia (preferentment via MIR o homologació). Es valorarà: •Experiència professional acreditada en consultes d’oftalmologia general d’adults i nens. •Experiència en cirurgia de cataractes, glaucoma i via lacrimal. •Formació contínua complementària. •Capacitat organitzativa i de recerca. •Coneixements del programa SAVAC. •Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions S´ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa o parcial, incorporació immediata, carrera professional, docència i formació. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a patronal@csc.org indicant referència Oftalmologia.
Més informació: patronal@csc.org | Tel. 932531820

Traspás consulta privada en Reus

Data Publicació: 01-05-2020
Referència: 1127
Descripció

Por cese en la actividad, por jubilación vendo o traspaso consulta de oftalmologia en Plaza Prim Nº 12-2º-7ª- 43201-REUS (Tarragona) Actualmente en normal funcionamiento con los instrumentos de diagnostico habituales y cartera aproximada de unos 13000 pacientes. Dr. J.F.Griñena Mateu. Más información : jfgrimat@hotmail.com ó Tel. 619038687.
Més informació: jfgrimat@hotmail.com | Tel. 619038687

ES BUSCA OFTALMÒLEG

Data Publicació: 20-05-2020
Referència: 1128
Descripció

Es busca Oftalmòleg per consultori a la ciutat de Girona.
Més informació: camil@expertmedicalopinion.es | Tel. 618291080

Medico especialista en oftalmologia Hospital Salt/Girona

Data Publicació: 01-07-2020
Referència: 1129
Descripció

El servicio de oftalmología del Hospital de Santa Caterina de Salt (Girona), requiere un especialista en Oftalmología por módulos para consulta externa y cirugía. Servicio externo , contratación privada . Se ofrecen módulos ( 2 0 3) de consulta externa a la semana un modulo de cirugía de catarata al mes. Interesados contactar ayats.enric@oftalis.com o al 638003070.
Més informació: ayats.enric@oftalis.com | Tel. 638003070

Publicación de Oferta de Oftalmólogo/a

Data Publicació: 21-07-2020
Referència: 1130
Descripció

¿Tienes experiencia trabajando como Oftalmólogo? ¿Estás interesado en trabajar en una de las instituciones oftalmológicas más importantes? ¡En Marlex Human Capital te lo ponemos fácil! Desde Marlex Human Capital estamos colaborando con un centro de referencia a nivel nacional e internacional que necesita incorporar a un/a médico/a especialista en Oftalmología en Barcelona Requisitos imprescindibles: • Tener experiencia demostrable trabajando como médico/a especialista en Oftalmología. • Especialidad vía MIR en Oftalmología . • Se valorará muy positivamente ser un especialista en Oftalmología Pediátrica o en Neurooftalmología. ¿Cuál será tu misión en la empresa? • Visita en consulta para explorar la visión • Realizar pruebas diagnósticas oftalmológicas • Prescripción de fármacos • Seguimiento de enfermedades y tratamientos • ¿Qué se ofrece? • Contratación laboral temporal + indefinida. • Jornada completa de trabajo (38,5 horas a la semana). • Retribución: A partir de 55.000€ brutos/año Si crees que encajas en el proyecto y tienes curiosidad por saber más, no dudes en aplicar en nuestra oferta o facilitarnos tu CV a xmagrazo@marlex.net
Més informació: xmagrazo@marlex.net | Tel. M 607 143 595

Publicación de Oferta de Oftalmólogo/a

Data Publicació: 21-07-2020
Referència: 1131
Descripció

¿Tienes experiencia trabajando como Oftalmólogo? ¿Estás interesado en trabajar en una de las instituciones oftalmológicas más importantes? ¡En Marlex Human Capital te lo ponemos fácil! Desde Marlex Human Capital estamos colaborando con un centro de referencia a nivel nacional e internacional que necesita incorporar a un/a médico/a especialista en Oftalmología en Barcelona Requisitos imprescindibles: • Tener experiencia demostrable trabajando como médico/a especialista en Oftalmología. • Especialidad vía MIR en Oftalmología . • Se valorará muy positivamente ser un especialista en Oftalmología Pediátrica o en Neurooftalmología. ¿Cuál será tu misión en la empresa? • Visita en consulta para explorar la visión • Realizar pruebas diagnósticas oftalmológicas • Prescripción de fármacos • Seguimiento de enfermedades y tratamientos • ¿Qué se ofrece? • Contratación laboral temporal + indefinida. • Jornada completa de trabajo (38,5 horas a la semana). • Retribución: A partir de 55.000€ brutos/año Si crees que encajas en el proyecto y tienes curiosidad por saber más, no dudes en aplicar en nuestra oferta o facilitarnos tu CV a xmagrazo@marlex.net
Més informació: xmagrazo@marlex.net | Tel. M 607 143 595

Oftalmólogos para Francia

Data Publicació: 17-09-2020
Referència: 1132
Descripció

Buscamos oftalmólogos médico / quirúrgicos para una clínica ubicada en la frontera con España. La clínica cuenta con 170 camas y plazas con las siguientes especialidades: Medicina, Cirugía Urgencias. Con una zona de influencia de 170.000 habitantes. Tras la salida de un oftalmólogo (hay un oftalmólogo en el sitio y dos ortoptistas y 4 oftalmólogos fuera de la clínica que utilizan el bloque de la clínica, uno de los cuales se retira a principios del próximo año), el establecimiento busca oftalmólogos para su instalación en el lugar. Plataforma técnica completa Alto potencial de actividad, lista de espera para pacientes durante varios meses / El establecimiento acompañará al nuevo candidato en su instalación / Condiciones de instalación: Sin contribución Sin redención por parte del cliente Sin regalías por 12 meses, después de un año la regalía será del 3.01% impuestos incluidos. Durante un año el alquiler de la práctica es gratuito luego 348,53 € + 133,80 € de gastos mensuales (hogares etc ...) Ingresos garantizados: durante los 6 meses con una extensión de 6 meses Fuerte potencial comercial La clínica proporciona el consultorio y el equipamiento: Cajas de instrumentación para cataratas, chalazión, ectropión, entropión, cirugía de pterigión, microscopio Zeiss en renovación, facoemulsificador Centurion Situado a 366 km de Barcelona y 80 km de Toulouse. Renta superior a 15.000 € / mes. Los candidatos interesados ​​deben tener diplomas europeos (Unión Europea) y un buen dominio del francés. Si estás interesado envía tu CV a doctor@meds-link.com
Més informació: doctor@meds-link.com | Tel. 0033766154462

METGE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA

Data Publicació: 18-11-2020
Referència: 1135
Descripció

Institut Oftalmològic precisa un especialista en Oftalmologia per Barcelona i voltants per treballar a jornada completa. Es requereix: Llicenciatura en Medicina i especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol. Es valorarà: •Experiència professional acreditada en intervencions de cataractes •Bona relació interpersonal •Capacitat de treball en equip •Compromís i serietat S’ofereix: Contracte laboral en consulta de Mútues i Privats;. Incorporació immediata. Molt valorable experiencia en Oftalmología Pediàtrica.
Més informació: FeinaRecerca@gmail.com | Tel. 680926401

Medico oftalmólogo - trabajar en Francia

Data Publicació: 20-11-2020
Referència: 1136
Descripció

MÉDICOS OFTALMÓLOGOS - Oferta para trabajar en Francia en centro de salud visual - SALARIO: se establece a porcentaje de la facturación. El salario medio bruto anual 2019 por las consultas realizadas de los oftalmólogos que allí trabajan: 229.200€ brutos euros brutos anuales. A ello se añade en el caso que el oftalmólogo así lo quiera (puede decidir no operar) la retribución debida por las intervenciones quirúrgicas realizadas. - 5 semanas de vacaciones anuales. - ALOJAMIENTO: ayuda económica durante los tres primeros meses. - FRANCÉS: Poseer bases de francés es un plus pero NO condición indispensable para acceder a la oferta, pues se dejará tiempo de estudio y se financiará un curso de francés. - SE ADMITEN MÉDICOS QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 2021. - Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de evolución profesional. Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia. Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: - Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva - Ofertas en Francia a lo largo de todo el año - Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar - Más de 18 años de experiencia - Más de 650 contrataciones nos avalan. Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ o Manon BERGOS: medecin@laborare-conseil.com O en el número +34 691 328 071
Més informació: medecin@laborare-conseil.com | Tel. +34 691 328 071

Oferta d'especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 10-12-2020
Referència: 1137
Descripció

Oferta laboral pel servei d'oftalmologia de l'Hospital Santa Caterina (Girona). Oftalmòleg general o oculoplàstic. Amb possibilitat de treballar en privada. Col·laboració o feina per 40h.
Més informació: ayats.enric@oftalis.com | Tel.

Oferta d'especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 10-12-2020
Referència: 1138
Descripció

Vacant d'oftalmologia general a l'hospital Santa Caterina de Girona. Possibilitat de cirurgia local i/o cataractes. Requisit de títol homologat o en procés d'homologació. Nombre d'hores setmanals adaptables.
Més informació: ayats.enric@oftalis.com | Tel.

Hospital Universitaria Sant Joan Reus cerca metge/essa adjunt/a especialista en oftalmologia

Data Publicació: 23-12-2020
Referència: 1139
Descripció

Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Oftalmologia. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Coneixements del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM Es valorarà: • Experiència laboral en l’àmbit hospitalari. • Experiència laboral acreditada com a especialista en Oftalmologia. • Formació addicional específica per al lloc de treball. • Experiència docent i investigadora. Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip multidisciplinar. S’ofereix: • Contracte laboral temporal a jornada parcial (possibilitat de realitzar atenció continuada). Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars 2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació) 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HUSJR MA OF 12 20 Termini de presentació de sol•licituds: 31 de gener de 2021
Més informació: joan.romera@ginsa.cat | Tel. 977312228

Trabajar como oftalmologo en Francia

Data Publicació: 06-01-2021
Referència: 1140
Descripció

MÉDICOS OFTALMÓLOGOS Oferta para trabajar en Francia en centro de salud visual - SALARIO: se establece a porcentaje de la facturación. El salario medio bruto anual 2019 por las consultas realizadas de los oftalmólogos que allí trabajan: 229.200€ brutos anuales. A ello se añade en el caso que el oftalmólogo así lo quiera (puede decidir no operar) la retribución debida por las intervenciones quirúrgicas realizadas. - 5 semanas de vacaciones anuales. - ALOJAMIENTO: ayuda económica durante los tres primeros meses. - FRANCÉS: Poseer bases de francés es un plus pero NO condición indispensable para acceder a la oferta, pues se dejará tiempo de estudio y se financiará un curso de francés. - SE ADMITEN MÉDICOS QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 2021. - Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de evolución profesional. Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 650 profesionales: - Acompañamiento a los candidatos hasta incorporación efectiva. - Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. - Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. - Más de 18 años de experiencia - Más de 650 contrataciones nos avalan. Te interesa ? contactar con Yaël BRUGOS MIRANDA o Magali BRAZ o Manon BERGOS: medecin@laborare-conseil.com O en el número +34 691 328 071
Més informació: medecin@laborare-conseil.com | Tel. 691328071

METGE/SSA OFTALMÒLEG/A-HOSPITAL FIGUERES

Data Publicació: 09-03-2021
Referència: 1142
Descripció

La Fundació Salut Empordà és una fundació sense ànim de lucre, que te com a missió prestar serveis d'atenció integral, en l'àmbit de la salut i de la dependència. En base a un conveni establert amb el Servei Català de la Salut, proporciona serveis d'Atenció primària (Area Bàsica de Salut l'Escala), Atenció especialitzada (Hospital de Figueres) i Atenció sociosanitària (Centre Sociosanitari Bernat Jaume). Actualment necessitem incorporar un/a METGE/SSA per al servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Figueres. Es requereix: - Metge/ssa especialista en Oftalmologia especialitat via MIR o títol homologat. - Es valorarà perfil i experiència quirúrgica. S’ofereix: - Contracte laboral temporal de 1 any + Contracte Indefinit - Programa actiu de formació continuada i actualització professional - Excel•lent oportunitat de desenvolupament professional en un bon ambient de treball
Més informació: vmdiaz@salutemporda.cat | Tel. 972677457

Metge/ssa especialista en Oftalmologia

Data Publicació: 18-03-2021
Referència: 1143
Descripció

Consorci Hospitalari de Vic cerca un metge/ssa especialista en Oftalmologia. Es requereix: • Títol d’especialista, obtingut preferentment via MIR. • Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat. Es valorarà • Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació • Coneixement idioma anglès amb acreditació S’ofereix: • Contractació indefinida a 100% de dedicació. • Retribució segons Conveni d’aplicació de l’entitat. • Col·laboració en la formació de MIR, d’acord a programa docent acreditat • Accés a col·laboració docent amb l’Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina. • Recerca amb finançament públic i privat. • Formació continuada. • Possibilitat d’exercici professional en activitat privada.
Més informació: seleccio@chv.cat | Tel. 938891111

METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA PER L'HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE

Data Publicació: 31-03-2021
Referència: 1144
Descripció

HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE CERCA METGE/ESSA ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA PER A LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR FUTURES EVENTUALITATS Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. • En el cas del metge/essa especialista, acreditar titulació de l’especialitat pel lloc de treball al que s’opta, via MIR. • Domini del català parlat i escrit. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM. Es valorarà: • Experiència laboral com a metge/essa en l’especialitat • Formació addicional específica i complementària per al lloc de treball • Adequació a les característiques i les necessitats de l’equip actual • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33% Es cerca un professional amb iniciativa, dinamisme, bon comunicador, orientat a la millora continua i amb capacitat de treball en equip. Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a https://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta amb el codi BT OFT 21 Termini màxim de presentació de sol·licituds: 31 de desembre de 2021
Més informació: rlabhmora@grupsagessa.com | Tel.

OPTAMOLOGIS A FRANÇA

Data Publicació: 14-04-2021
Referència: 1145
Descripció

Cerquem oftalmòlegs quirúrgics o mèdics per als nostres clients: clíniques situades a la frontera amb Espanya i també a la Costa Blava. Plataforma tècnica completa. Potencial d'activitat elevat, llista d'espera de pacients durant diversos mesos. Els establiments acompanyaran el nou metge fins al seu establiment. Condicions d’instal·lació molt atractives econòmicament, Fort potencial comercial, ingressos superiors a 15.000 € / mes per cirurgia i 10.000 € / mes per oftalmologia mèdica. Els candidats han de tenir l’especialitat adquirida pel MIR i el títol de doctor obtingut a Espanya o Europa. Si els sol·licitants tenen diplomes no europeus homologats a Espanya, ja han de tenir reconeixement a França; Domini del nivell B1 de francès. Els candidats interessats poden enviar el seu currículum per correu electrònic: doctor@meds-link.com, whatsapp: +33766154462.
Més informació: doctor@meds-link.com | Tel. 0033766154462

OFTALMOLOGOS PARA FRANCIA

Data Publicació: 28-04-2021
Referència: 1146
Descripció

MÉDIC@S ESPECIALISTAS EN OFTALMOLOGÍA y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022 Oferta para trabajar en Francia en centro de salud visual A lo largo del año 2021 y 2022 Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales: Se ofrece: - SALARIO: se establece a porcentaje de la facturación. El salario medio bruto anual por las consultas realizadas de los oftalmólogos que allí trabajan: 229.200€ brutos anuales. A ello se añade en el caso que el oftalmólogo así lo quiera (puede decidir no operar) la retribución debida por las intervenciones quirúrgicas realizadas. - 5 semanas de vacaciones anuales. - ALOJAMIENTO: ayuda económica durante el primer mes. - FRANCÉS: Poseer bases de francés es un plus pero NO condición indispensable para acceder a la oferta, pues se dejará tiempo de estudio y se integrará al candidat@ antes de empezar a trabajar - SE ADMITEN MÉDIC@S QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 2021 y del 2022 - Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de evolución profesional. - Tus hijos perfectamente bilingües - Y mucho más… ¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA: medecin@laborare-conseil.com www.laborare-conseil.com O en el número +34 691 328 071
Més informació: medecin@laborare-conseil.com | Tel. +34691328071

Es precisa metge/ssa Oftalmòleg per a treballar en el Servei d’Oftalmología d’un Hospital privat ubicat a Barcelona.

Data Publicació: 19-07-2021
Referència: 1149
Descripció

Per incorporar-se en un projecte en creixement, a un equip dinámic, amb un bon ambient de treball i amb una estructura moderna i horitzontal. Molt valorable experiència en Cirurgia de Catarates amb lent monofocal i multifocal. També valorable sub-especialitats com Cirurgia Refractiva, Retina, Glaucoma, Oculoplastia, Oftalmología pedriàtica, etc. Es requereix bona relació interpersonal, capacitat de treballar en equip, compromís i serietat. Oferim la possibilitat de contracte laboral (ja sigui parcial a 20h/setmana, a temps complet, o un intermig. També podría ser un contracte mercantil (treballar per mòduls). Salari: entre 50.000 € - 90.000 € bruts/any en funció de la vàlua del candidat. Per incorporació: setembre 2021. Interessats enviar CV a: feinarecerca@gmail.com.
Més informació: feinarecerca@gmail.com | Tel.

CAP DE SERVEI D'OFTALMOLOGIA PER L'HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE

Data Publicació: 29-07-2021
Referència: 1150
Descripció

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA CAP DE SERVEI D’OFTALMOLOGIA Es requereix: • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Oftalmologia. • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent. • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà: • Experiència laboral como metge especialista en Oftalmologia en l’àmbit hospitalari. • Experiència prèvia en gestió i coordinació d’equips multidisciplinaris. • Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant número d’hores/crèdits). • Coneixements del català o parlat i escrit. • Capacitat de treball en equip. • Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. • Disponibilitat i flexibilitat horària. Es cerca una persona amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumada a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació. S’ofereix: • Contracte laboral a jornada completa. • Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT. Carrera professional. • Participació en sistemes d’incentivació per objectius. • Incorporació immediata. Las persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació). 3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME OFT 07 21 Termini de presentació de sol·licituds: 22 d’agost de 2021 PER CONSULTAR LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA ACCEDIR A: WWW.GRUPSAGESSA.CAT/BORSADETREBALL
Més informació: rlabhmora@grupsagessa.com | Tel. 977044838

1 plaça de Metge/ssa Especialista en Oftalmologia, CLT 1.577 (ref. ah 36/21).

Data Publicació: 21-09-2021
Referència: 1152
Descripció

Es demana: • Títol d’especialista en Oftalmologia via MIR. Es valorarà: • Formació i experiència professional. • Competències corporatives: compromís, flexibilitat, orientació a les persones, efectivitat i entusiasme. Barem procés de selecció: • Formació i experiència professional: 60% • Competències i habilitats: 40% Procediment procés de selecció: • Valoració del currículum i entrevista amb els candidats preseleccionats. S’ofereix: • Contracte laboral indefinit. • Retribució, segons conveni SISCAT. • Incorporació immediata. • Dedicació: Jornada completa (1668h anuals). Les persones interessades en aquesta plaça han d’enviar a l’adreça electrònica: seleccio@bsa.cat, fins el dia 20 d’octubre de 2021 inclòs, la següent documentació: • Carta de sol•licitud de plaça indicant la referència. • Currículum i fotografia actual mida carnet. • Fotocòpia titulació.
Més informació: seleccio@bsa.cat | Tel.

OFTALMÒLEG/GA HOSPITAL VENDRELL

Data Publicació: 28-09-2021
Referència: 1153
Descripció

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla busca un Oftalmòleg/ga per l´Hospital del Vendrell. S´ofereix contracte d´un any a jornada completa, però també es podrà valorar jornades parcials, adaptant-nos als diferents horaris del professionals. Realitzaran mínim un dia de consulta i un dia de quiròfan ( catarates). Salari de Facultatiu III segons conveni SISCAT
Més informació: anaflores@xarxatecla.cat | Tel. 618454635

Anunci Facultatiu Oftalmologia Trueta

Data Publicació: 20-10-2021
Referència: 1154
Descripció

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a per integrar-se al servei d’Oftalmologia a jornada completa. La durada inicial del contracte serà de 6 mesos, amb possibilitat de continuïtat. Incorporació immediata. Les persones interessades poden fer arribar el seu currículum actualitzat a la següent adreça de correu electrònic: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat
Més informació: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat | Tel.

 

 

 


 

Secretaria Societat Catalana d'Oftalmologia
TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici TCM2 | P2. O3.

Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
t +34 937 552 382
secretaria@scoft.cat
www.scoft.cat


 

Web oficial de la Societat Catalana d'Oftalmologia
- Societat Catalana d'Oftalmologia -