Societat Catalana d'Oftalmologia - Logo ojo Societat Catalana d'Oftalmologia

Àrea privada

Web oficial de la Societat Catalana d'Oftalmologia
SCOFT | SCOFTALMOLOGIA

 

Notícia

Carta als socis
Publicada el 22-01-2015
Noticia - Carta als socis

Benvolgut soci:


Mitjançant la present li comunico que en data 31 de desembre del 2014 es va presentar davant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la sol·licitud d'inscripció dels nous estatuts, aprovats en l'Assemblea general extraordinària de socis d'aquesta Associació, celebrada el dia 28 de novembre de 2014, per a executar l'efectiva separació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears que es va acordar també, amb caràcter definitiu, en aquesta Assemblea.


Aquest acord i sol·licitud d'inscripció s'han comunicat igualment a la ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS, i com a conseqüència d'això se li ha requerit perquè s'abstingui, d'ara endavant, de presentar als socis d’aquesta Associació qualsevol rebut per al cobrament de quotes de la mateixa, atès que, en virtut de les modificacions estatutàries, ja no li correspon a l'Acadèmia el seu cobrament, i serà la SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA qui, pròximament, girarà als seus socis els rebuts corresponents.


Pròximament ens posarem en contacte de nou amb vostès els efectes de obtenir les dades bancàries necessàries per fer efectiu el cobrament de les quotes així como per confirmar les dades personals que tenim de cada soci.


Al mateix temps, l’informo, tal i com es va explicar a l’Assemblea, que amb els nous estatuts ja no cal que els nostres socis siguin membres de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, motiu pel  que podran decidir lliurement si continuen com socis d'aqueixa, decisió que cadascú haurà de comunicar directament a l’Acadèmia.


Atentament,


El President
Dr. José García Arumí


 


 

Secretaria Societat Catalana d'Oftalmologia
TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici TCM2 | P2. O3.

Av. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
t +34 937 552 382
secretaria@scoft.cat
www.scoft.cat


 

Web oficial de la Societat Catalana d'Oftalmologia
- Societat Catalana d'Oftalmologia -