CAT | CAST
PRESENTACIÓ
COMITÈ ORGANITZADOR
INSCRIPCIONS
COMUNICACIONS
PROGRAMA
INFORMACIÓ
COL·LABORACIONSÀREA PRIVADA
Secretaria Tècnica
ACTOSERVEIS
C/ Bonaire, 7.
08301. Mataró (BCN)
Tel. 93 755 23 82.
Fax. 93 755 23 83
congressco@actoserveis.com

Comit Organitzador


PRESIDENT

Julio de la Cmara Hermoso


VICEPRESIDENT

Jos Antonio Buil Calvo


SECRETARI

Josep Torras Sanvicens


TESORER

M Isabel Canut Jordana


VOCAL 1

Jordi Loscos Arenas


VOCAL 2

Teresa Torrent Solans


Dates clau

30 d'agost del 2014
Data límit de presentació
de comunicacions

15 de novembre del 2014
Data límit d'inscripci