CAT | CAST
PRESENTACIÓ
COMITÈ ORGANITZADOR
INSCRIPCIONS
COMUNICACIONS
PROGRAMA
INFORMACIÓ
COL·LABORACIONSÀREA PRIVADA
Secretaria Tècnica
ACTOSERVEIS
C/ Bonaire, 7.
08301. Mataró (BCN)
Tel. 93 755 23 82.
Fax. 93 755 23 83
congressco@actoserveis.com

Programa

Dijous, 27 de novembre de 2014

8.15 - 8.30 Lliurament de la documentació. Inscripcions in situ.
8.30 - 10.30
BLOSS TOPCON
CURS «JOAQUIM ARUMÍ» D'OFTALMOLOGIA PEDIÀTRICA
Sala 1

Estereopsi: Avantatges i desavantatges dels diferents tests
DOO Begoña Yeste Mayoral. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Estrabismes : Cirurgia de músculs oblícs
Dra. Alicia Serra Castanera. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Casos Clínics de Neuroftalmologia
Dr. Dr. Jordi Arruga Ginebreda. Hospital Universitari Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
Dra. Nieves Martín Begué. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
Dra. Mariona Vidal Santacana. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Maneig capsular en la cirurgia de cataracta pediàtrica
Dra. Marta Morales Ballús. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Malalties vitreo-retinianes pediàtriques

 • Diagnòstic Diferencial i Classificació Internacional del retinoblastoma
  Dr. Jaume Català-Mora. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
 • Persistència de Vascularització Fetal
  Dr. Jesús Díaz-Cascajosa. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Retinopatía del prematur: Paper dels antiVEGF
Dra. Alicia Serra Castanera. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
10.45 - 12.15
ALLERGAN
CURS D'ACTUALITZACIÓ
Sala 3

Traslladant l'evidència i l'experiència al control integral de l'Edema Macular
Moderador: Dr. Borja Corcóstegui. IMO

 • Factors clau per a definir l'estratègia del tractament de l'Edema Macular
  Dr. Alfredo Adán. Hospital Clínic de Barcelona
 • Evidència i experiència amb l'implant intravitri de dexametasona en el tractament de primera línia de l'Edema Macular
  Dr. Lluís Arias. Hospital Universitari de Bellvitge

Importància de la superfície ocular en la cirurgia del glaucoma
Moderadora: Dra. Susana Duch. Institut Comtal d'Oftalmologia

 • Novetats terapèutiques en el tractament amb combinacions fixes
  Dr. Joel Suárez. Hospital General Granollers, Mollet i Sant Celoni
 • Casos clínics: experiència amb Bimatoprost + Timolol unidosi en l'assaig clínic de fase III
  Dr. Aitor Lanzagorta. Fundación Oftalmológica del Mediterráneo
12.30 - 14.00
ALCON
CURS D'ACTUALITZACIÓ
Sala 1

Nous abordatges en la correcció de l'astigmatisme en la cirurgia de cataracta
Moderador: Dr. José Angel Cristóbal

 • Impacte de l'astigmatisme en la visió
  Dr. José Angel Cristóbal
 • Correcció de l'astigmatisme en la cirurgia de cataracta
  Dr. Miguel Angel Gil
 • Abordatge farmacològic en l'implant de lents tòriques
  Dra. Isabel Méndez
12.30 - 14.00
ANGELINI
CURS D'ACTUALITZACIÓ
Sala 3

Taller diagnòstic precoç de la DMAE

 • DMAE – Fisiologia i canvis en la màcula
  Dr. Jaume Crespí
 • Nova classificació de la DMAE
  Dr. Joan Giralt
 • Evidència clínica en la prevenció de la DMAE
  Dr. Lluís Arias
 • Casos pràctics
  Dr. Jaume Crespí
  Dr. Joan Giralt
  Dr. Lluís Arias
  Dra. Socorro Alforja
 • Presentació Atles Diagnòstic Precoç de la DMAE
  Dr. Lluís Arias
16.00 - 17.30
TOPCON
SIMPÒSIUM
Auditori

Noves tècniques en diagnòstic i tractament
Moderador: Dr. Lluís Arias

 • Introducció
  Dr. Lluís Arias
 • Avenços en el tractament làser subumbral End Point Management i microperimetria
  Dra. Patricia Udaondo
 • Avantatges de l'OCT Swept Source en la uveïtis
  Dr. Alfredo Adán
 • Diagnòstic del forat macular
  Prof. José García Arumí
 • Aplicacions de l'OCT Swept Source en els diagnòstics diferencials dels tumors intraoculars
  Dr. Josep Maria Caminal
 • Novetats en la interfase vitreoretiniana amb l'OCT Swept Source
  Dr. Joan Giralt
 • Aportacions de l'OCT Swept Source en casos clínics de difícil diagnòstic
  Dr. Lluís Arias
 • Valoració del despreniment de retina amb En Face amb l'OCT Swept Source d'alta resolució
  Dr. Marc Rubio
 • Precs i preguntes
17.45 - 19.15
ALCON
SIMPÒSIUM
Auditori

Jetrea, vitreòlisi enzimàtica com a alternativa terapèutica
Moderador: Prof. José García-Arumí

 • Introducció i benvinguda
  Prof. José García-Arumí
 • Síndrome de tracció vitreomacular. Clínica i diagnòstic
  Dr. Javier Elizalde
 • Perfil d'eficàcia i seguretat de Jetrea en la pràctica clínica
  Dr. J. J. Escobar
 • Protocol de tractament per la tracció vitreomacular i el forat macular
  Dr. Lluís Arias
 • Discussió de casos clínics
  Dr. Jaume Crespí
  Dr. Isaac Alarcón
  Dr. Joan Giralt
19.30 - 21.00
BAYER
SIMPÒSIUM
Auditori

Aflibercept experiència inicial i perspectiva de futur
Moderador:Dr. Lluís Arias. Hospital Universitari de Bellvitge

 • Règims de tractament en DMAE i OVC
  Dr. Miguel Angel Zapata. Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Presentació de casos clínics
  Dr. Lluís Arias. Hospital Universitari de Bellvitge
  Dr. Miguel Angel Zapata. Hospital Universitari Vall d'Hebron
  Dr. Santiago Abengoechea. Centro de Oftalmología Barraquer
  Dr. Vladimir Poposki. Hospital de l'Esperança, Parc de Salut Mar
  Dr. Marc Rubio. Hospital Universitari de Bellvitge
 • Aflibercept en EMD
  Dr. Joan Giralt. Hospital Clínic de Barcelona
 • Conclusions
  Moderador: Dr. Lluís Arias. Hospital Universitari de Bellvitge
Dates clau

30 d'agost del 2014
Data límit de presentació
de comunicacions

15 de novembre del 2014
Data límit d'inscripció