48 Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia

Presentació


Benvolguts companys,

Els dies 23, 24 i 25 de novembre se celebrarà a l’Auditori AXA el 48è Congrés de la Societat Catalana d’Oftalmologia, atesa la bona acollida que va tenir aquesta seu en els darrers congressos i les bones condicions econòmiques que ens ofereixen. Dijous al matí tindrem, com cada any, el curs d’actualització en oftalmologia pediàtrica i estrabisme, organitzat per l’Hospital de Sant Joan de Déu i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, així com diversos cursos d’actualització patrocinats per la indústria. A la tarda, es duran a terme els simpòsiums sobre patologies oculars, també patrocinats per les cases comercials.

La Societat Catalana d’Oftalmologia i el seu Comitè Organitzador han dedicat el tema central del Congrés a la Cirurgia Refractiva.

La cirurgia refractiva, i especialment de la presbícia, són una cita obligada per a tots els oftalmòlegs interessats en la cirurgia del segment anterior i en l’oftalmologia en general. Còrnia i cristal·lí constitueixen una unitat funcional que ha experimentat un gran desenvolupament tecnològic i conceptual i que, en conseqüència, ha esdevingut la raó de ser d’aquesta reunió. El programa que hem preparat intenta incloure tots els aspectes d’aquesta subespecialitat, des dels més bàsics, ns als més avançats i a vegades controvertits. Hem dissenyat un format que inclou en tres taules rodones participants d’alt nivell de l’oftalmologia catalana, en forma de casos clínics i molta discussió, per clari car els conceptes i les opcions refractives de les quals disposem avui en dia per tractar tant els defectes de la miopia, com de la hipermetropia i/o l’astigmatisme i de la presbícia.

També es presentarà la comunicació oral sol·licitada «ACTUALITZACIÓ EN EL MANEIG DELS TUMORS MALIGNES DE PARPELLA» a càrrec dels doctors: Dr. Tirso Alonso, Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona; Dr. Ramón Medel, Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona; Dr. Ferran Mascaró, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat; Dra. Marta López Fortuny, Centre d’Oftalmologia Barraquer de Barcelona.


També es farà la lectura de les dues beques que es van atorgar l’any 2015. «Estudi dels mecanismes moleculars activats per mutacions dels gens GNAQ i GNA11 com a proposta de nous tractaments diana per al melanoma uveal i la seva implicació pronòstica i terapèutica», Olaia Subira, Hospital Universitari de Bellvitge; «Estudi prospectiu, aleatoritzat i controlat per valorar l’efectivitat dels règims actuals de tractament en corioretinopatia serosa central», Agnieszka Dyrda, Institut Català de Retina.

Al nal del congrés es lliuraran les beques 2016 de la Societat Catalana d’Oftalmologia (treball de recerca i estada formativa) i els premis a la millor comunicació oral, el millor vídeo i el millor pòster. La nova Junta continuarà apostant amb força per la formació i la recerca en la mesura que l’economia de la Societat ho permeti.

Us convidem a assistir i participar en el nostre congrés, en el qual podrem gaudir del contacte humà i personal, i tornar a veure vells amics, cosa que enriqueix encara més l’acte cientí c, ja que la passió per la nostra especialitat, si la compartim amb els altres, crea uns forts llaços humans.

Agraeixo la gran ajuda de les cases comercials pel que fa al patrocini del nostre acte; sense elles no es podria dur a terme el congrés. Destacar també que l’exposició comercial ens durà, com cada, any els últims avenços tècnics, que són fonamentals per evolucionar com a especialistes.


José García Arumí

President de la Societat Catalana d’Oftalmologia

Comitè organitzador

President
José García Arumí

Vicepresident
Josep Visa

Secretari
Joan Giralt

Tesorer
Jeroni Nadal

Vocal 1
Lluis Arias

Vocal 2
Antoni Sabala

Informació general

Seu

Auditori AXA
Av. Diagonal, 547
08029 Barcelona


[ Veure mapa ]

Presentació de comunicacions

Les comunicacions s’hauran d’enviar a través del formulari en línia al web www.scoft.cat en l’apartat del Congrés abans del 15 de setembre de 2017.

Inscripcions

Les inscripcions s’hauran de realitzar a través del formulari en línia que trobareu
en l’apartat del Congrés al web www.scoft.cat.

És IMPRESCINDIBLE que els socis/es realitzin la inscripció a través del web del Congrés.

Quotes d'inscripció (IVA Inclós)

  FINS EL 24/09/2017 DEL 25/09/2016 AL 15/11/2017 IN SITU
CONGRESSISTA 350 € 380 € 425 €
ESTUDIANT/RESIDENT
(Presentar justificant)
200 € 230 € 260 €
SOCI de la Societat Catalana d'Oftalmologia
(És necessari inscriure-s'hi)
GRATUÏT

Forma de pagament

El pagament s'ha de realitzar a través de transferència bancària a BBVA, a nom d'ACTOSERVEIS-Oftalmo, indicant el nom de la persona inscrita.

Número de compte

IBAN: ES27 0182 4170 0102 0169 8297
SWIFT: BBVAESMMXXX

ComunicacionsLes comunicacions s’hauran d’enviar a través del formulari en línia.

Normes generals

 • La data límit de presentació de treballs és el 15 de setembre de 2017.
 • Únicament s'acceptaran aquells abstracts enviats a través del formulari de la pàgina web.
 • Els autors podran escollir la preferència de presentació del seu treball (comunicación oral, pòster o vídeo) pero el comitè científic serà qui decidirà el format de presentació.
 • El resum no podrà sobrepassar de les 250 paraules.
 • El primer signant serà el responsable de la presentació del treball científic i haurà d'estar inscrit en el congrés.
 • El temps de presentació per les comunicacions orals serà de 6 minuts.
 • El temps de presentació de vídeos serà de 5 minuts. Els vídeos no hauran d’incloure audio.
 • En cas d'esser admès com a pòster, aquets haurà de tindre unes dimensions màximes de 90 cm x 120 cm en posició vertical.
 • És indispensable el màxim rigor en el compliment dels horaris prefixats per al bon desenvolupament de l'activitat científica.
 • Per poder presentar una comunicació/ vídeo/pòster és necessari, com a mínim, la inscripció del primer signant.

Col·laboradorsAlcon
Allergan
Angelini
Art Lens
Bausch Lomb
Bayer
Bloss
Brill
BrudyLab
Johnson & Johnson Vision
Laboratios Llorens
Laboratios Thea
Laboratios Viñas
Medicalmix
Ophtec
Otecom
Polytech Domilens
Santen
Topcon
Visionix
Zeiss

Secretaria tècnica

Acto Serveis
C/ Bonaire, 7
08301 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 552 382
Fax 937 552 383
congressco@actoserveis.com

Programa

Dijous, 23 de novembre de 2017

08:15 - 08:30 h Lliurament de la documentació
08:30 - 10:30 h VII CURS D'OFTALMOLOGIA PEDIÂTRICA "JOAQUIM ARUMÍ"
Sala 1
 • Baixa visió en el pacient pediàtric
  DOO. Simone Suh Dowon. Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat

 • Col·liri d'atropina en la miopia progressiva infantil
  Dr. Lluis Cavero. Hospital de Nens

 • Distròfies retina pediàtriques
  Dr. Jaume Català. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

 • Alertes en superfície ocular
  Dra. Silvia Alarcon. Hospital Vall d´Hebron, Barcelona

 • Endotropias associades a l'acomodació
  Dra. Ana Wert. Institut de Microcirurgia Ocular, Barcelona

 • Estrabisme dissociat
  Dra. Alicia Galán. Hospital Universitari Joan XXIII. Tarragona
10:45 - 12:15 h CURS D'ACTUALITZACIÓ
Sala 1
Allergan
Endocrinòleg i oftalmòlegs: per un abordatge integral del pacient diabètic amb edema macular

Moderadors:
Dr. Alfredo Adán. Hospital Clínic, Barcelona
Dr. Luis Arias. Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Ponents:
 • Dr. Isaac Alarcon. Hospital La Esperanza, Barcelona
 • Dra. Laura Broc. Hospital Germans Trías i Pujol, Badalona
 • Dr. Marc Figueras. Hospital Sacrat Cor, Barcelona
 • Dra. Irene Vinagre. Hospital Clínic, Barcelona
12.30 - 14.00 CURS D'ACTUALITZACIÓ
Sala 1
Brill
Nous avenços en l'ull sec i la inflamació de la superfície ocular (DEWS II)

 • Introducció
  Dr. Montero. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
 • Revisió DEWS II – Avenços en el síndrome de l’ull sec
  Dr. Josep Torras Sanvicens. Hospital Clínic, Barcelona
 • Inflamació de la superfície ocular
  Dr. Antonio J. Mateo Orobia. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza
 • Epífora lacrimal no obstructiva
  Dr. Gorka Martínez Grau. Clínica Barraquer. Barcelona
 • Presentació del nou antiinflamatori: Ectodol (marca registrada) solució oftàlmica
  Dr. Montero. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
 • Precs i preguntes
14:00 - 16:00 h LUNCH SIMPOSI
Sala 3
Bayer

Una mirada diferent

Moderador:
Dr. Ricardo Casaroli, Hospital Clínic, Barcelona
 • Aflibercept: Més enllà del VEGF-A
  Dr. Ricardo Casaroli, Hospital Clínic, Barcelona
 • Aflibercept en la Vasculopatia Coroidea Polipoidea
  Dra. Francisca Bassaganyas. Hospital de Sant Pau, Barcelona
 • La importància del guany de visió en el pacient amb Edema Macular Diabètic
  Dra. Laura Sararols. Hospital de Granollers. Hospital General de Catalunya

16:00 -17:30

SIMPOSI
Auditori
Topcon

OCT Swept Source: Discusió de Casos clínics

Taula rodona Retina

Moderadors:
Dr. Lluís Arias. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
Prof. José García-Arumí. Hospital Universitari Vall d’ Hebron, Barcelona

Ponents:

 • Dr. Miguel Ángel Zapata. Hospital Universitari Vall d’ Hebron, Barcelona
 • Dra. Estefanía Cobos. Institut Oftalmològic del Pilar
 • Dr. Javier Zarranz. Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
 • Dr. Xavier Maseras. Institut Català de Retina, Barcelona
 • Dr. Ignasi Vela. Hospital Sant Pau, Barcelona


Taula rodona Uveïtis-tumors


Moderadors:
Dr. Alfredo Adán. Hospital Clínic, Barcelona
Dr. Josep Maria Caminal. Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat

Ponents:

 • Dr. Víctor Menezo. Institut Català de Retina, Barcelona Dr. Jaume Català (Hospital Sant Joan de Déu)
 • Dr. Jorge Ruiz Medrano. Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
 • Dr. Marc Baget, Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Tarragona
 • Dr. Daniel Lorenzo. Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat


Taula rodona Segment anterior-Glaucoma


Moderadors:
Dra. Elena Arrondo, Instituto de Microcirugía Ocular, Barcelona
Dr. Francesc Duch. Institut Català de Retina, Barcelona

Ponents:

 • Dra. Isabel Canut / Dra. Marta Mármol. Centro de Oftalmología Barraquer, Barcelona
 • Dr. Ramón Quintana. Hospital Clínic, Barcelona
 • Dr. Antoni Sabala. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
 • Dra. Silvia Sanz. Hospital Universitari de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat
 • Dr. Carlos Martín. Institut Oftalmològic Integral
17:45 - 18:30 h SESSIÓ DE VÍDEOS
Auditori

Moderadors:
Dr. Joan Giralt. Hospital Clínic, Barcelona
Dr. Ramón Quintana. Hospital Clínic, Barcelona

 1. Deconstruyendo la cirugía de la trabeculectomía
  Carolina Pallás. CTIG - Centro Médico Teknon
 2. Directo al problema: drenaje directo de desprendimiento coroideo con puerto valvulado de vitrectomía 23G
  Javier Zarranz. Hospital Clínic de Barcelona
 3. Utilitat de la tècnica de "rolling" per a casos de miosi intraoperatòria en cirurgia de cataracta
  Pablo Infiesta. Hospital de Manresa
 4. Reposicionament d'una LIO subluxada mitjançant externalització i sutura a esclera de l'hàptic
  Xavier Corretger. Institut Clínic d’Oftalmologia (ICOF), Hospital Clínic de Barcelona
 5. Retinopatía por Valsalva
  Laura Broc. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 6. Implante de lente fáquica en un caso complejo asistido por OCT intraoperatoria
  Eileen Guerrero. Institut Català de Retina
 7. Subluxación de lente intraocular en sulcus resuelta mediante capsulorrexis anterior y captura óptica
  Anna Camós. Hospital Clínic de Barcelona
 8. Astigmatismo residual cambiante tras cirugía de extracción de cuerpo extraño intraocular y perforación ocular
  Jorge Peraza. Hospital Clínic de Barcelona
 9. Lente en piggyback subluxada por dehiscencia zonular causada por implante previo de PRL
  Jairo Hoyos. Instituto Oftalmológico Hoyos, Hospital de l'Esperit Sant
18.45 - 20.15 SIMPOSI
Sala 1
Brill
Microdosis d'acetònid de fluocinolona per al control diari de l'EMD durant 36 mesos

Ponents:

 • Dr. Adán. Hospital Clínic, Barcelona
 • Dr. García-Arumí. Hospital Vall Hebrón, Barcelon
 • Dr. Escobar-Barranco. Hospital Dos de Maig, Barcelona
 • Dr. Zarranz. Hospital Clínic, Barcelona

 

Divendres, 24 de novembre de 2017

08:15 - 08:30 h Lliurament de la documentació
08:30 - 10:30 h SESSIÓ 1 DE COMUNICACIONS ORALS
Auditori

Moderadors:
Dr. Antoni Sabala. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Dr. Antoni Dou. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

 1. Resultados a largo plazo del implante Xen en 32 ojos
  Jaume Rigo. Hospital Vall d'Hebron
 2. Resultados visuales de implante de lentes Verisyse retropupilares ancladas a iris en pacientes con cirugía complicada de cataratas o subluxación de lente intraocular
  Carolina Bernal. Hospital Clínic de Barcelona
 3. Interferón α-2β tópico en el tratamiento de neoplasias de la superficie ocular
  Maddi Alonso. Centro de Oftalmología Barraquer
 4. Tasa de capsulotomía Nd:YAG tras cirugía facorrefractiva e implante de lente intraocular: comparación de dos modelos de LIO difractiva
  Javier Reyes. Institut Català de Retina
 5. Inflamación orbitaria asociada a ipilimumab en paciente con melanoma diseminado
  Jordi Izquierdo. Hospital Clínic de Barcelona
 6. Correcció d'astigmatisme mitjançant implant de lent fàquica ICL tòrica i amb FemtoLASIK: resultats i comparativa
  Guifré Álvarez. Institut Oftalmològic Clinsafa, Grup Admira Visión
 7. Perfil de grosor coroideo en pacientes con queratocono
  Rosa Gutiérrez. Hospital Oftalmológico Jules-Gonin
 8. Revisión de pacientes con síndrome de Stickler en un centro de referencia pediátrico
  Fernando Dolz. Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança - Parc de Salut Mar
 9. La nostra experiència amb l'implant Xen
  Nuria Manrique. Parc Taulí de Sabadell
 10. Hallazgos biomicroscópicos y de OCT de segmento anterior en ampollas de Xen después de la fase de remodelación
  Esther Cilveti. Hospital Vall d'Hebron
 11. Válvula de Ahmed: análisis retrospectivo de los resultados en nuestro centro 2010-2016
  Pau Romera. Hospital Germans Trias i Pujol
 12. Capacidad diagnóstica de las diferentes herramientas de diagnóstico estructural en el glaucoma
  Clara Berrozpe. Institut Català de Retina
 13. Cirugía de catarata en longitudes axiales ≥ 29,99 mm: nuestro abordaje y resultados
  Xavier Corretger. Hospital Clínic de Barcelona
 14. Tuberculosis-related uveitis: clinical features and visual prognosis
  Gibet Benejam. Hospital Universitari Sant Joan de Reus
10:30 - 11:00 h Comunicació digital sol·licitada
ACTUALITZACIÓ EN EL MANEIG DELS TUMORS MALIGNES DE PARPELLA


Dr. Tirso Alonso. Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona
Dr. Ramón Medel. Instituto de Microcirugía Ocular, Barcelona
Dr. Ferran Mascaró. Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat
Dra. Marta López Fortuny. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
11:00 - 11:30 h PAUSA-CAFÈ – Visita a l'exposició comercial
Sessions de pòsters 1, 2 i 3
» Veure sessions de pòsters
11:30 - 11:50 h Inauguració oficial i lliurament d'insignies als Socios d'Honor
Dr. José Antonio Buil
11:50 - 12:45 h Assemblea de la Societat Catalana d’Oftalmologia
12:45 - 14:15 h TAULA RODONA I: PRESBÍCIA

Moderador: Dr. Francesc Duch. Institut Català de Retina, Barcelona

Tècniques quirúrgiques
 • PresbiLASIK
  Dr. Jorge Castanera. Instituto de Oftalmología Castanera, Barcelona
 • Implants intracorneals
  Dr. Juan Álvarez de Toledo. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
 • Cirurgia escleral
  Carlos Vergés. Oftalmologica S.L
 • Lents fàquiques multifocals
  Dr.  Francesc Duch. Institut Català de Retina, Barcelona
 • LIO trifocals
  Dr. Joaquim Cabot. Institut Oftalmològic de Cirurgia avançada de Barcelona
 • LIO de focus estès (EDOF)
  Dr.  Miguel Ángel Gil. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Tema de revisió 
Futur i nous conceptes en cirurgia de la presbícia
Dr. Rafael Barraquer. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona

Discussió 

Dr. Juan Álvarez de Toledo. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
Dr. Rafael Barraquer. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
Dr. Joaquim Cabot. Institut Oftalmològic de Cirurgia avançada de Barcelona
Dr. Jorge Castanera. Instituto de Oftalmología Castanera, Barcelona
Dr. Daniel Elies. Institut de Microcirurgia Ocular, Barcelona
Dr.  Miguel Ángel Gil. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Dr. Carlos Vergés. Oftalmologica S.L

16:00 - 16:20 h Lectura BECA 2015 de la Societat Catalana d'Oftalmología

Estudi dels mecanismes moleculars activats per mutacions dels gens GNAQ i GNA11 com a proposta de nous tractaments diana per al melanoma uveal i la seva implicació pronòstica i terapéutica
Dra. Olaia Subira. Hospital Universitari de Bellvitge

Estudi prospectiu, aleatoritzat i controlat per valorar l’efectivitat dels règims actuals de tractament en corioretinopatia serosa central
Dra. Agnieszka Dyrda. Institut Català de Retina

16:20 - 17:50 h TAULA RODONA II: CIRURGIA REFRACTIVA

Moderador:
Dr. Daniel Elies. Institut de Microcirurgia Ocular (IMO), Barcelona

Tècniques quirúrgiques
 • PRK superficie
  Dra. Yolanda Iribarne. Hospital QuirónSalud, Barcelona
 • LASIK
  Dr. Fernando LLovet. Clínica Baviera, Valencia
 • SMILE
  Dr. Juan Álvarez de Toledo. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
 • ICL
  Dr. Carlos Martín. Admiravisión Barcelona
 • Lents d’ancoratge iridià
  Dr. Josep Lluis Güell. Institut de Microcirurgia Ocular, Barcelona

Discussió 

Dr. Juan Álvarez de Toledo. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
Dr. Rafel Barraquer. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
Dr. Francesc Duch. Institut Català de Retina, Barcelona
Dr.  Rafael Ferreruela. ILO Oftalmologia, Lleida
Dr. Josep Lluis Güell. Institut de Microcirurgia Ocular, Barcelona
Dra. Yolanda Iribarne. Hospital QuirónSalud, Barcelona
Dr. Fernando Llovet. Clínica Baviera, Valencia
Dr. Carlos Martín. Admiravisión Barcelona

17:50 - 18:15 h PAUSA-CAFÈ – Visita a l'exposició comercial
Sessions de pòsters 4, 5 i 6
» Veure sessions de pòsters
18:15 - 19:45 h TAULA RODONA III: CASOS CLÍNICS DE CIRURGIA REFRACTIVA

Moderador: Dr. Juan Álvarez de Toledo. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona

Dr. Juan Álvarez de Toledo. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
Dra. Alexandra Arango. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Dr. Rafael Barraquer. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
Dr. Joaquim Cabot. Institut Oftalmològic de Cirurgia avançada de Barcelona
Dr. Jorge Castanera. Instituto de Oftalmología Castanera, Barcelona
Dr. Francesc Duch. Institut Català de Retina, Barcelona
Dr. Daniel Elies. Institut de Microcirurgia Ocular, Barcelona
Dr. Miguel Ángel Gil. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Dra. Yolanda Iribarne. Hospital QuirónSalud, Barcelona
Dr. Fernando Llovet. Clínica Baviera, Valencia
Dr. Carlos Martín. Admiravisión Barcelona
Dra Mercè Morral. Institut de Microcirurgia Ocular, Barcelona
Dr. Carlos Vergés. Oftalmologica S.L

Dissabte, 25 de novembre de 2017

08:30 - 10:00 h SESSIÓ 2 DE COMUNICACIONS ORALS
Auditori

Moderadors:

Dra. Anna Boixadera. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona
Dr. Xavier Valldeperas. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
 1. Evaluación del flujo en la red capilar perifoveal mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA) y relación con el grado de retinopatía diabética y parámetros estructurales de OCT en la diabetes mellitus tipo 1
  Marina Barraso. Hospital Clínic de Barcelona
 2. Reducció de les cúpules foveals i altres canvis anatòmics en ulls contralaterals de pacients amb forat macular idiopàtic sense alteracions a la interfase vitreomacular
  Bàrbara Delàs. Consorci Sanitari de Terrassa
 3. Maculopatía por poppers: a propósito de tres casos
  Anna Camós. Hospital Clínic de Barcelona
 4. Big data y terapia intravítrea: resultados de la cohorte de Barcelona, proyecto Fight Retinal Blindness
  Alba Parrado. Hospital Clínic de Barcelona
 5. Resultados funcionales y anatómicos de la membrana epirretiniana después del desprendimiento de retina regmatógeno
  Agnieszka Dyrda. Institut Català de Retina
 6. Membrana epirretiniana después del desprendimiento de retina
  Agnieszka Dyrda. Institut Català de Retina
 7. Uveïtis i alteracions retinals en lupus eritematós sistèmic: estudi d'una sèrie de casos
  Marina Barraso. Hospital Clínic de Barcelona
 8. Estudio de imagen multimodal en retinosis pigmentaria sectorial: serie de cuatro casos
  Francisco Palma. Hospital Clínic de Barcelona
 9. Control sistémico en la diabetes mellitus tipo 1 y relación con flujo en la red capilar perifoveal determinado mediante angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA)
  Aníbal Alé. Hospital Clínic de Barcelona
 10. Patrones de uso con el implante intravítreo de dexametasona (Ozurdex®) en el mundo real: auditoria de 914 inyecciones en 570 ojos en un hospital terciario de referencia (2011-2017)
  Bárbara Romero. Hospital Clínic de Barcelona
10:00 - 11:30 h TAULA RODONA IV: DESPRENIMENTS DE LA RETINA SECUNDARIS

Moderador: Dr. Daniel Vilaplana. Hospital de l’Esperança, Barcelona

 • Despreniment de la retina en la miopia patològica
  Dr. José Maria Ruiz-Moreno. Hospital Puerta de Hierro, Vissum Corporación, Madrid
 • Despreniment de la retina en les uveïtis
  Dr. Alfredo Adán. Hospital Clínic, Barcelona
 • Despreniment de la retina secundari al forat macular
  Dr. Lluís Arias. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
 • Despreniment de la retina en les alteracions vasculars
  Dra. Laura Broc. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
 • Despreniment de la retina en la patologia tumoral
  Dr. Josep Mª Caminal. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat
 • Despreniment de la retina en la retinopatia diabètica
  Dr. José García-Arumí. Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
 • Despreniment de la retina secundari a la fosseta papil.lar i a colobomes coriorretinals
  Dr. Ignasi Jürgens. Institut Català de Retina, Barcelona
 • Despreniment de la retina en la patologia ocular traumàtica
  Dr. Jeroni Nadal. Centre d’Oftalmologia Barraquer, Barcelona
 • Despreniment de la retina post-quirúrgic
  Dr. Daniel Vilaplana. Hospitals del Mar i l’Esperança, Barcelona
11:30 - 12:00 h PAUSA-CAFÈ – Visita a l'exposició comercial
Sessions de pòsters 7, 8 i 9
» Veure sessions de pòsters
12:00 - 13:30 h TAULA RODONA V: COMPLICACIONS POSTOPERATORIES DE LA CATARATA: CASOS CLÍNICS

Moderadors:
Dr. Xavier Corretger. Hospital Clínic, Barcelona 
Dr. Joan Giralt. Hospital Clínic, Barcelona 

Dra. Marta Morales. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat
Dr. Ramon Anglada. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
Dr. Javier Puig. Hospital de Vall d’Hebron, Barcelona
Dr. Jorge Armentia. Hospitals del Mar i l’Esperança, Barcelona
Dr. Miguel Angel Gil. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Dr. Antoni Salvador. Hospital MútuaTerrassa, Terrrassa
Dr. Ignacio Vela. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
Dr. Joan Giralt. Hospital Clínic, Barcelona
Dr. Carlos Mateo. Institut de Microcirurgia Ocular, Barcelona

13:30 - 14:00 h Cloenda i lliurament de les Beques 2017 de la Societat Catalana d'Oftalmología
(treball d’investigación i estada formativa)
Premis a la millor comunicació oral, millor pòster i millor vídeo

Sessions de pòsters

Divendres, 24 de novembre de 2017

11:00 - 11:30 h Sessió 1
Pantalla 1
Moderadora: Dra. Maravillas Abia. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat
 1. Tumor orbitari metastàtic: a propòsit d'un cas
  Naiara Relaño Barambio. Hospital Sant Joan de Reus
 2. Dacrioadenitis bilateral asociada a enfermedad por IgG4
  Lillian Chamorro López. Hospital Clínic de Barcelona
 3. Inflamación orbitaria como debut de poliangeítis microscópica
  Jessica Rodríguez Bonet. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
 4. Trombosis de vena oftálmica superior con obstrucción de vena central de la retina secundaria
  Marina Dotti Boada. Hospital Clínic de Barcelona
 5. Canaliculitis primaria: perfil demográfico, hallazgos clínicos, microorganismos causantes y tratamiento
  Vanesa Cuadrado Claramonte. Institut Català de Retina
 6. Estudio de la epífora y del punto lagrimal antes y después de cirugía de cataratas
  Xavier Graell Martín. Institut Català de Retina (Barcelona) / PSSJD (Sant Boi)
 7. Celulitis orbitaria secundaria a dacriocistitis aguda
  Carolina Bernal. Hospital Clínic de Barcelona
 8. Resultado quirúrjico de la suspensión frontal con Gore-Tex para tratar la ptosis congénita total: a propósito de un caso
  Dora Fernández Agrafojo. Centro INOF - Teknon
 9. Foliculitis palpebral simple como punta del iceberg de proceso orbitario
  Jordi Izquierdo Serra. Hospital Clínic de Barcelona
 10. Fascitis necrotizante periorbitaria: un reto diagnóstico
  Manel Garcia Mendieta. Hospital Universitari de Bellvitge
 11. Técnica reconstructiva orbitaria mediante colgajo antebraquial tras exenteración por carcinoma escamoso palpebral
  Manel Garcia Mendieta. Hospital Universitari de Bellvitge
11:00 - 11:30 h Sessió 2
Pantalla 2
Moderadora: Dra. Ana Blazquez. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
 1. Atròfia macular bilateral en pacient afecte d'atàxia espinocerebel·losa tipus 7
  Victòria Viñals Bosch. Hospital Universitari Mútua Terrassa
 2. Caso clínico: oftalmoplejia externa progresiva crónica
  Clara Berrozpe Villabona. Institut Català de Retina
 3. Neuropatía óptica hereditaria mitocondrial: a propósito de un caso
  Consuelo Gutiérrez Ortiz. Hospital Universitario Príncipe de Asturias
 4. Neuritis òptica per malaltia de Lyme
  Sandra Ubia Sáez. Institut Comtal d'Oftalmologia
 5. Déficit de biotinidasa: presentación de un caso
  Alba Rocío Serrano Peluffo. Hospital Clínic de Barcelona
 6. Diagnóstico de degeneración transináptica retrógrada mediante análisis de células ganglionares
  Rafel Alcubierre Bailac. Hospital General de L'Hospitalet
 7. Neuropatía óptica por radiación: presentación de dos casos y revisión de la literatura
  Anna Camós Carreras. Hospital Clínic de Barcelona
 8. Edema de papila bilateral de probable origen paraneoplásico
  Noelia Rubio Álvarez. Hospital Universitario Príncipe de Asturias
 9. Pseudotumor cerebri como causa de pliegues coroideos: a propósito de un caso
  Nura Najjari Jamal. Parc de Salut Mar, Hospital de l'Esperança
 10. Síndrome de Wolfram: a propósito de un caso
  Alba Rocío Serrano Peluffo. Hospital Clínic de Barcelona
11:00 - 11:30 h Sessió 3
Pantalla 3
Moderador: Dr. Juan Lillo. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat
 1. Atalamia y desprendimiento coroideo tras implante Xen: a propósito de un caso
  Eric Kirkegaard Biosca. Hospital Universitari Vall d'Hebron
 2. Esclerectomía profunda no perforante para el control de la presión intraocular en el síndrome de uveítis-glaucoma-hipema: a propósito de un caso
  Ivonne Lorena Pereira Garzón. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 3. Dispositivo Xen en tres casos de glaucoma de ángulo abierto avanzado de riesgo
  Lillian Chamorro López. Hospital Clínic de Barcelona
 4. Glaucoma agudo por cierre angular bilateral: a propósito de un caso
  Iris Luengo Arroyo. Consorci Sanitari de Terrassa
 5. Ectropión farmacológico: a propósito de dos casos
  Stefano Grixolli M.. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 6. Síndrome iridocorneoendotelial (ICE): a propósito de un caso clínico
  Roberto Córdova. Hospital General de Granollers
 7. Manejo médico de un glaucoma facolítico como único tratamiento: a propósito de un caso
  Nura Najjari Jamal. Parc de Salut Mar, Hospital de l'Esperança
17:50 - 18:15 h Sessió 4
Pantalla 1
Moderadora: Dra. Elena Jurado. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 1. Opacificación de lente intraocular tras tratamiento de desprendimiento de membrana de Descemet con hexafluoruro de azufre intracamerular
  Manuel Roca Sanz. Hospital Provincial de Castellón
 2. rtPA subretiniano para el tratamiento de la hemorragia macular: a propósito de un caso
  Diana Paola Pinilla Fuentes. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
 3. Comparación entre Fydrane y régimen tópico estándar en la cirugía de catarata
  Eduardo Ribas Coll. Hospital Sant Rafael
 4. Vitrectomía en el manejo del síndrome de Terson
  Noelia Barriga Barrios. Hospital General de Granollers
 5. Comparació entre lents intraoculars bifocals i trifocals
  Alba Gómez. Centro de Oftalmología Barraquer
 6. Crecimiento intraepitelial posdislocación traumática de flap de LASIK: manejo y tratamiento
  Jorge Peraza Nieves. Hospital Clínic de Barcelona
 7. Queratitis lamelar difusa 10 años pos-LASIK: a propósito de un caso
  Laura Fdez. del Cotero Secades. Centro de Oftalmología Barraquer
 8. Podem controlar l'evolució de la miopia en la infància?
  Antonio López Alemany. Universitat de València - Clínica d'Oftalmologia de Xàtiva
 9. Queratitis lamelar difusa tardía (DLK) asociada a erosión corneal tras 12 años después de queratomileusis epitelial in situ asistida por láser (LASIK)
  María Jesús Quiroz Quiroga. Hospital de l'Esperança - Parc de Salut Mar
 10. Glaucoma y cirugía refractiva: a propósito de un caso
  Yolanda Palomino Ortiz. Consorci Sanitari de Terrassa
 11. Reactivación de virus herpes en botón de LASIK
  Glenda Espinosa Barberi. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
 12. Analizando los factores de riesgo de ectasia iatrogénica
  Melania Cigales Jirout. Instituto Oftalmológico Hoyos
17:50 - 18:15 h Sessió 5
Pantalla 2
Moderador: Dr. Pablo Marti. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 1. Estudio de la patología retiniana en una serie retrospectiva de 51 pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana o sida
  Carolina Bernal. Institut Clínic d'Oftalmologia - Hospital Clínic de Barcelona
 2. Dos casos de maculopatía por poppers
  Clément Passabosc. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 3. Efecte de l'aflibercept en l'ull contralateral en un cas d'edema macular diabètic
  Cristina Pont Vives. Hospital Arnau de Vilanova
 4. Retinocoroiditis toxoplásmica en pacientes con enfermedades hematológicas
  Juan Pablo Figueroa Vercellino. Hospital Clínic de Barcelona
 5. Alteración en la percepción del color y evaluación del estado de la retina en degeneración macular asociada a la edad exudativa, antes y después de tratamiento intravítreo
  Beatriz Rodríguez Aguado. Consorci Sanitari de Terrassa
 6. Oclusión combinada de vena central y arteria ciliorretiniana
  Carla Veiga Sánchez-Tinajero. Hospital Universitari de Bellvitge
 7. Síndrome de IRVAN: 4 años de seguimiento
  Philipp Schwember. Hospital de Sant Pau
 8. Resultados visuales con implante intravítreo de dexametasona (Ozurdex®) en ojos con edema macular diabético naive y previamente tratado en el mundo real
  Bárbara Romero Núñez. Hospital Clínic de Barcelona
 9. Maculopatía por nitritos de Alquilo
  Clara Álvarez de Toledo Belil. Centro de Oftalmología Barraquer
 10. Incidencia de burbujas de aceite de silicona en cavidad vítrea posterior a inyecciones intravítreas
  Constanza Schell Eulufi. Consorci Sanitari de Terrassa
 11. Coloboma coriorretiniano circunscrito bilateral
  Juan Francisco Santamaria Álvarez. Hospital Universitari de Bellvitge
17:50 - 18:15 h Sessió 6
Pantalla 3
Moderador: Dr. Pere Garcia. Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospitalet de Llobregat
 1. Coroidopatía punteada interna bilateral: diagnóstico y seguimiento mediante OCT Spectral Domain (OCT-SD)
  Carlos Perálvarez Conde. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
 2. Presentación atípica de membrana neovascular peripapilar: importancia de una sospecha precoz
  Carlos Perálvarez Conde. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
 3. A propósito de un caso: uveítis intermedia por Mycobacterium tuberculosis
  María Jesús Quiroz Quiroga. Hospital de l'Esperança - Parc de Salut Mar
 4. Obstrucción vascular coroidea en paciente con enfermedad de Behçet
  Ivanna Marcantonio. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 5. Desgarro de epitelio pigmentario de retina tras inyección intravítrea: a propósito de un caso
  Roberto Castro Seco. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 6. Tuberculosis miliar retiniana: a propósito de un caso clínico
  Brahim Azarfane. Hospital Vall d'Hebron
 7. Neurorretinopatía macular aguda: hallazgos en el estudio mediante OCTA y OCT en-face
  Álvaro Salazar Villegas. Hospital Clínic de Barcelona
 8. Cambios agudos en el polo posterior por explosión de petardo
  Abdellatif Belkaid Benomar. Hospital de l'Esperança
 9. Epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda
  Lorena Flores de los Reyes. Hospital General de Granollers
 10. Imagen multimodal en el diagnóstico de formas atípicas del síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes
  Ignacio Salvador Miras. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 11. Persistencia bilateral de fibras de mielina en el nervio óptico
  Glenda Espinosa Barberi. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
 12. Macroaneurisma arterial retiniano: a propósito de un caso
  Cintia Viktoria Rethati. Hospital General de Granollers

Dissabte, 25 de novembre de 2017

11:30 - 12:00 h Sessió 7
Pantalla 1
Moderadora: Dra. Laia Bisbe. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 1. Queratoplastia tectónica por extrusión de queratoprótesis de Boston tipo 1 en un caso de alto riesgo
  Jéssica Botella García. Centro de Oftalmología Barraquer
 2. Resultados de la cirugía de catarata en ojos vitrectomizados
  Amanda Rey. Institut Català de Retina
 3. Infiltrados estériles como complicación de la técnica cross-linking
  Mònica Bergés Martí. Hospital Vall d'Hebron
 4. Cambios corneales superficiales asociados a ictiosis ligada al cromosoma X: una forma de degeneración cálcica
  Maddi Alonso Agesta. Centro de Oftalmología Barraquer
 5. Hipotonía espontánea años después de cirugía de cataratas
  Andrea González Ventosa. Hospital Clínic de Barcelona
 6. Fijación en sulcus mediante suturas de Hoffmann de lentes intraoculares subluxadas
  Sophia Bennis. Hospital Universitari Mútua Terrassa
 7. Manejo de la iridodiálisis en pacientes con leucoma corneal
  Alba Parrado Carrillo. Hospital Clínic de Barcelona
 8. Diagnóstico diferencial entre queratocono y pseudoqueratocono epitelial
  Melania Cigales Jirout. Instituto Oftalmológico Hoyos, Fundació Hospital de l'Esperit Sant
 9. Hidropesía corneal aguda en el posoperatorio de cross-linking corneal bilateral: a propósito de un caso
  Nuria Torrell Belzach. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 10. ¿Endoftalmitis pos-LASIK?
  Álvaro Salazar Villegas. Hospital Clínic de Barcelona
11:30 - 12:00 h Sessió 8
Pantalla 2
Moderadora: Dra. Mireia Garriga. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona
 1. Catarata blanca bilateral asociada a rociletinib
  Aina Moll Udina. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 2. Endotelitis y trabeculitis como manifestación primaria de infección herpética
  Beatriz Rodríguez. Consorci Sanitari de Terrassa
 3. Perforación ocular y afaquia postraumática
  Meilin Chang. Hospital Clínic de Barcelona
 4. Degeneración marginal pelúcida
  Jessica Rodríguez Bonet. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
 5. Sorpresa refractiva de causa corneal en cirugía de la catarata
  Josep Torras. Hospital Clínic de Barcelona
 6. Diagnóstico y estudio de la distrofia de Cogan: reporte de un caso clínico
  Glenda Espinosa Barberi. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
 7. Queratopatía cristalina en paciente con queratoplastia penetrante: a propósito de un caso
  Teresa Jordá Cardona. Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
 8. Estudio clínico y anatomopatológico de la degeneración de Salzmann a partir de dos casos clínicos
  Glenda Espinosa Barberi. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
 9. Queratitis seca bilateral en paciente con VIH
  Anna Camós Carreras. Hospital Clínic de Barcelona
11:30 - 12:00 h Sessió 9
Pantalla 3
Moderadora: Dra. Alexandra Arango. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
 1. Cuando el paciente no ve y el oftalmólogo tampoco
  Clara Berrozpe Villabona. Institut Català de Retina
 2. Oftalmia simpática posiridotomía periférica bilateral
  Manel Garcia Mendieta. Hospital de Bellvitge
 3. Demografia del primer any d'Urgències a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
  Eduard Pedemonte. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 4. Síndrome de Cogan: a propòsit d'un cas
  Naiara Relaño Barambio. Hospital Sant Joan de Reus
 5. Cribratge de la retinopatia diabètica amb cambra no midriàtica a l'àrea d'influència del CAP de Sant Martí de Barcelona
  Olívia Pujol. Hospital de l'Esperança - Parc de Salut Mar
 6. Metástasis coroideas como primera opción diagnóstica, coroiditis multifocal idiopática como conclusión final
  Randa Falah. Hospital de l'Esperança
 7. Endoftalmitis aguda por enterococcus faecalis: a propósito de un caso
  Iris Luengo Arroyo. Consorci Sanitari de Terrassa
 8. Panuveítis con vasculitis oclusiva por Toxoplasma gondii: caso clínico
  Andrés Aqueveque Bull. Hospital Universitari Parc Taulí
 9. Comparación entre la medición manual frente a la automática del grosor coroideo utilizando Swept-Source OCT
  Jorge Ruiz Medrano. Hospital Universitari de Bellvitge
 10. Uveítis crónica refractaria a tratamiento: caso clínico
  Carlos Cuesta Acero. Hospital Parc Taulí