Històric de Congressos

49 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
22, 23 i 24 de Novembre de 2018
Auditori AXA, Barcelona
» Veure web

48 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
23, 24 i 25 de Novembre de 2017
Auditori AXA, Barcelona
» Veure web

47 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
1, 2 i 3 de Decembre de 2016
Auditori AXA, Barcelona
» Veure web

46 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
Còrnia.
26, 27 i 28 de Novembre de 2015
Auditori AXA, Barcelona
» Veure web

45 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
Actualització en Cirurgia de la Catarata

27, 28 i 29 de Novembre de 2014
Auditori AXA, Barcelona
» Veure web

44 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
Glaucoma. Traumatismes oculars. Oftalmologia del futur

28, 29 i 30 de Novembre de 2013
Hotel Barceló Sants, Barcelona
» Veure web

43 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
Retina. Neuro-oftalmologia. Gestió

29 i 30 de Novembre i 1 de Decembre de 2012
Hotel Barceló Sants, Barcelona
» Veure web

42 Congrés de la Societat Catalana de Oftalmologia
Cirurgia refractiva. Uveïtis. Oncologia ocular

24, 25 i 26 de Novembre de 2011
Hotel Barceló Sants, Barcelona
» Veure web