Dates clau

30/09/2020
Data límit d'enviament de treballs

25/11/2020
Data límit per fer inscripcions