Presentació de treballs

Nova data limit per la presentació de treballs:
30 de setembre de 2020