Dates clau

30/09/2022
Data límit d'enviament de treballs pel 53 Congrés SCOFT

18/10/2022
Data límit d'enviament de treballs pel III simpòsium SCOFTjove

15/11/2022
Canvi de quota d’inscripció

25/11/2022
Data límit per fer inscripcions