Dates clau

30/09/2023
Data límit d'enviament de treballs pel 54 Congrés SCOFT

18/10/2023
Data límit d'enviament de treballs pel IV simpòsium SCOFTjove

15/11/2023
Canvi de quota d’inscripció

21/11/2023
Data límit per fer inscripcions