Àrea privada
 

Sol·licitar aval

Normativa de la SCOFT per la sol·licitud d'aval d'activitats científiques.

Aquesta normativa queda aprovada en la Reunió Ordinària de la Junta Directiva de la SCOFT del dia 23 de gener de 2024.

OBJECTIU

La Societat Catalana d’Oftalmologia (SCOFT), té com a objectiu principal treballar en el conneixement, recerca, i difusió de l’Oftalmogía en àmbits sanitaris de detecció, prevenció i assistencials, així com organitzatius dins el teixit sanitari i docent a Catalunya.

Per tant, la difusió de conneixements que puguin ser d’interès per als seus socis i tots aquells que ho sol.liciten, entra dins de les funcions de la SCOFT i, el fet d' atorgar el patrocini de la SCOFT a una activitat científica és una forma d'acreditació, com a Patrocini Institucional de la SCOFT.

ACTIVITATS AVALADES

La Junta Directiva de la SCOFT ha decidit regular mitjançant la present normativa la concessió del patrocini o aval científic a les activitats científiques organitzades per particulars o altres institucions que tinguin com a objectiu la difusió, expansió i promoció de les diferents vessants de l’Oftalmologia.

ACTIVITATS EXCLOSES

 1. Queden fora d'aquesta normativa aquelles activitats organitzades i/o finançades per la pròpia SCOFT, així com les activitats de Grups de Treball de la SCOFT.
 2. Tampoc entren en l'àmbit del Patrocini de la SCOFT aquelles activitats encaminades al reconeixement o recomanació de persones destacades en l'àmbit de l’Oftalmología.

BASES NORMATIVES DEL PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCOFT

L’objectiu del Patrocini Institucional de la SCOFT es limita a:

 1. Acreditar el valor científic de l'activitat. No vincula a la SCOFT amb aspectes organitzatius i financers de l'activitat patrocinada.
 2. Autoritzar a que aquesta condició i el nom de la SCOFT pugui i hagi de figurar en tota la documentació de l'activitat patrocinada, assenyalant-se explícitament la frase: "Les opinions expressades pels autors no reflecteixen necessàriament la posició de la SCOFT".
 3. La SCOFT declinarà el patrocini de reunions i/o publicacions el contingut de les quals sigui eminentment la promoció comercial de fàrmacs, equips, softwares o similars.
 4. La Junta Directiva de la SCOFT nombrarà una Comissió Específica d’Avaluació (CEA) integrada per dos membres de la mateixa Junta, que aprovarà o denegarà la concessió de patrocini institucional, amb la confirmació del President/a. També procedirà a respondre per escrit i/o per correu electrònic, a través de la Secretaria Tècnica de la SCOFT, l'acceptació plena, l'acceptació condicionada o el rebuig de la sol·licitud. A més, es donarà o denegarà provisionalment l'aval a l'espera de la seva ratificació definitiva en la següent reunió ordinària de la Junta. Les decisions finals no es podran recórrer.
 5. Els criteris que utilitzarà la comissió per a la valoració de les sol·licituds seran els següents:
  • Finalitat de difusió, expansió, promoció de coneixements i tècniques relacionats amb l’Oftamologia.
  • Repercussió de l'activitat en la comunitat oftalmològica.
  • Continguts docents del programa científic i caràcter innovador dels temes que s'abordin.
  • Nivell d'impacte científic dels docents.
  • Avaluacions previstes de l’activitat, pel què fa a assistència, sistema d'avaluació docent i de satisfacció dels participants referent a l'activitat científica.

A QUI VA DESTINAT EL PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCOFT

El poden rebre les següents activitats científiques:

 1. Congressos, Reunions i Simposis d'altres institucions i empreses els continguts dels quals estiguin directament relacionats amb l'àmbit de l’Oftalmologia
 2. Projectes de recerca.
 3. Llibres i monografies.
 4. Documents de consens i guies diagnòstic-terapèutiques.
 5. Software i pàgines web relacionat amb l’Oftalmologia.
 6. Cursos on-line de temes relacionats amb l’Oftalmologia.
 7. Qualsevol altra activitat científica d'interès per a l’Oftalmologia.

Sol.licitud de PATROCINI INSTITUCIONAL DE LA SCOFT

 1. La realitzaran els organitzadors de l'activitat. En el cas de que sigui una empresa comercial, és necessari que la sol·licitud sigui tramitada o avalada per un soci de la SCOFT.
 2. La sol·licitud serà remesa al/la Secretari/ària de la SCOFT amb al menys 1 mes d'antelació de la data prevista per l' inici de l'activitat.
 3. En la sol·licitud caldrà fer constar:
  • Títol de l'activitat i objectius de la mateixa.
  • Nom o noms de les persones o institucions que organitzin l'activitat.
  • Dates, lloc i el programa, en el que constaran els temes a desenvolupar i els ponents (Programa Científic).
  • Nombre estimat de persones que assistiran o realitzaran l'activitat. En el seu cas, nombre d'exemplars de la primera edició.
  • Quota d'inscripció.
  • Una declaració explícita de que si la SCOFT concedeix el patrocini no implica cap vinculació amb els aspectes organitzatius i financers de l'Activitat Científica.
 4. Haurà de dipositar-se a la Secretaria Tècnica de la SCOFT un exemplar del programa definitiu de l'activitat o de qualsevol altre tipus de publicació, si bé es pot fer arribar per correu electrònic.
 5. La concessió del Patrocini implica l'aportació d'una compensació econòmica a la Fundació SCOFTper part dels organitzadors, en funció de les condicions que s'esmenten a continuació. La seva finalitat és compensar les despeses d'avaluació de l'activitat i col·laborar a la promoció científica de la SCOFT. D'acord amb això, aquesta aportació econòmica variarà en funció de la condició del sol·licitant i la seva relació amb la SCOFT, del tipus d'activitat, del contingut i qualitat del programa científic de la mateixa, i del nombre previst d'inscrits (o d'exemplars a editar, si és el cas). Les Empreses declarades col·laboradores de la SCOFT estaran exemptes d'aquesta aportació. La concessió del patrocini, donarà dret a incloure el logotip de la societat en els programa científic de l'activitat avalada. Tanmateix la SCOFT durà a terme la difusió de l'activitat a tots els socis mitjançant correu electrònic ( BUTLLETI i Web de la SCOFT ) on l'anunciarà al calendari d'activitats de la Societat.

BAREMS de SOL.LICITUD

 • Activitat promoguda per un membre de la SCOFT.
  Quan una activitat sigui promoguda per un o diversos membres de la SCOFT i que compleixi els criteris d'aval, aquest es concedirà sense cap cost.
 • Activitat promoguda per un investigador o grup d'investigadors que no siguin socis de la SCOFT.
  Quan una activitat sigui promoguda per un o diversos investigadors no pertanyents a la SCOFT, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l'aval i s'abonarà la quota establerta de 500 € (IVA no inclòs).
 • Activitat promoguda per una entitat privada. Quan una activitat sigui promoguda una entitat privada, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l'aval i s'abonarà la quota establerta de 1.500 € (IVA no inclòs).
 • Activitat promoguda per una indústria farmacéutica. Quan una activitat sigui promoguda per una indústria farmacèutica, aquesta activitat serà avaluada segons el criteri establert. Si assoleix les condicions necessàries, es concedirà l'aval i s'abonarà la quota establerta de 2.000 € (IVA no inclòs).
  

Societat Catalana d'Oftalmologia

TecnoCampus Mataró-Maresme
Edifici TCM2 | P2. O3.
Av. Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró (Barcelona)
t. +34 937 552 382 | secretaria@scoft.cat

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación.

Siguiendo el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 , de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le pedimos su permiso para obtener los datos estadísticos de su navegación en esta web.

Aceptar todas | Aceptar seleccionadas | Política de cookies

Necesarias | Estadísticas | Cookies utilizadas
Nombre Proveedor Utilidad Caducidad Categoría
PHPSESSID www.scoft.cat Identificador asociado a la sesión del usuario. Utilizado para conservar el estado del usuario durante la navegación en la web Sesión Necesarias
cookie-config www.scoft.cat Guardar configuración de cookies 1 mes Necesarias
_ga_# Google Analytics Mantener el estado de la sesión 2 años Estadísticas
_ga Google Analytics Distinguir a los usuarios 2 años Estadísticas
_gid Google Analytics Almacena y cuenta páginas vistas 1 día Estadísticas
_gat Google Analytics Leer y filtrar las solicitudes de los bots 1 minuto Estadísticas